ازخطرات نمک دریا چه میدانید

ازخطرات نمک دریا چه میدانید

16 خرداد 1396

رئیس تحقیقات ریزمغذیهای پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: نمک دریا تصفیه نشده و دارای انواع ناخالصی ها از جمله فلزات سنگین است که خطر سرطانزایی آن به اثبات رسیده است.
6.3999s, 15q