تشخیص شدت بیماری مزمن كبد بدون نمونه برداری

تشخیص شدت بیماری مزمن كبد بدون نمونه برداری

30 فروردين 1395

دبیرعلمی سی و دومین كنگره رادیولوژی ایران گفت: امروزه به كمك تكنیك های جدید سونوگرافی و تصویربرداری می توان میزان آسیب بافتی در بیماری های مزمن كبدی را بدون نیاز به نمونه برداری تشخیص داد كه این امر علاوه بر سهولت، كاهش ریسك عوارض در بیمار و كاهش هزینه را به دنبال دارد .
6.83545s, 15q