85 درصد سیستم‌های گرمایشی‌ مدارس استاندارد هستند

85 درصد سیستم‌های گرمایشی‌ مدارس استاندارد هستند

13 شهريور 1396

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گفت: اکنون حدود 85 درصد سیستم‌های گرمایشی‌ مدارس استاندارد هستند و سعی داریم در بحث استانداردسازی‌ سوخت را از داخل کلاس‌ها خارج کنیم‌.
50 درصد کمبود کلاس درس مربوط به مسکن مهر است

50 درصد کمبود کلاس درس مربوط به مسکن مهر است

2 خرداد 1396

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: آموزش و پرورش 52 هزار کلاس کمبود دارد که 25 هزار فقره آن مربوط به مجتمع های مسکن مهر است.
164 هزار کلاس درس نیازمند مقاوم سازی‌/فرسودگی سیستم‌های گرمایشی مدارس

164 هزار کلاس درس نیازمند مقاوم سازی‌/فرسودگی سیستم‌های گرمایشی مدارس

11 فروردين 1396

رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره به بازسازی و مقاوم سازی 24 درصد کلاسهای درس کشور گفت: بازســازی 68 هزار کلاس درس تخریبی با اعتبار بالغ بر 120 هزار میلیارد ریال در اولویت وزارت آموزش و پرورش است. بدیهی اســت چنانچه منابع کافی دراختیار قرار گیرد، مقاوم سازی بیش از 96 هزار کلاس درس نیز از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر وزارت آموزش و پرورش است که در مجموع بیش از 164 هزار کلاس درس را شامل می‌شود.

اگر هر سال 120 مدرسه را نوسازی کنیم، این روند ده سال طول می کشد

23 دي 1394

مهندس داریوش ورناصری، درباره ظرفیت اعتبارات برای بازسازی مدارس گفت: ما خیلی تلاش کنیم، نهایتا در سال 100 الی 120 مدرسه را بازسازی کنیم که اگر این روند فعلی حفظ شود، حدود ده سال بازسازی مدارس طول می کشد.

500 کلاس خشتی در کشور وجود دارد

7 آبان 1394

رئیس سازمان نوسازی ، توسعه وتجهیز مدارس کشور گفت: 500 کلاس درس خشتی و گلی در کشور وجود دارد که بازسازی آنها ضروری است.
13.30153s, 15q