نيكوتين سيگار موجب پيري پوست مي‌شود

نيكوتين سيگار موجب پيري پوست مي‌شود

27 خرداد 1388

يك متخصص پوست گفت: نيكوتين موجود در دود سيگار موجب عوارض شديدي در پوست افراد سيگاري مي‌شود كه پوسته شدن لب‌ها و پيري زودرس پوست از مهمترين آنهاست.
نيكوتين موجب سختي رگها مي‌شود

نيكوتين موجب سختي رگها مي‌شود

21 شهريور 1386

سيگار كشيدن خطر بروز بيماري‌هايي مانند سرطان و سكته قلبي را افزايش مي‌دهد اما محققان آمريكايي دريافتند استعمال دخانيات سخت‌شدگي (تصلب) رگها را نيز افزايش مي‌دهد.
نيكوتين موجود در سيگار به چشم ها هم آسيب مي رساند

نيكوتين موجود در سيگار به چشم ها هم آسيب مي رساند

22 مرداد 1386

سم نيكوتين موجود در سيگار نه تنها به ريه ها بلكه به چشم ها نيز آسيب مي رساند.
10.60744s, 15q