خط تولید واکسن «اسپوتنیک وی» در ایران راه‌اندازی می‌شود

خط تولید واکسن «اسپوتنیک وی» در ایران راه‌اندازی می‌شود

2 اسفند 1399

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: علاوه بر واردات حدود دو میلیون واکسن «اسپوتنیک وی» که به تدریج صورت می‌گیرد، خط تولید این واکسن نیز بزودی در بخش خصوصی در کشور ایجاد می‌شود و امیدواریم تا قبل از شروع سال ۱۴۰۰ انجام شود.
7.21201s, 15q