واکسن کووایران چگونه وارد برنامه واکسیناسیون کشوری شد

واکسن کووایران چگونه وارد برنامه واکسیناسیون کشوری شد

25 خرداد 1400

سرانجام مجوز مصرف اورژانسی واکسن کووایران برکت از سوی وزارت بهداشت صادر شد تا بتوان برنامه واکسیناسیون کشوری را با سرعت بیشتری اجرا کرد.
13.00917s, 15q