لحظه شماری معلولان برای واکسیناسیون در منزل

لحظه شماری معلولان برای واکسیناسیون در منزل

12 شهريور 1400

افراد دارای معلولیت یکی از گروه‌هایی هستند که در معرض بیشتر کرونا قرار دارند اما به گفته مدیرکل بهزیستی شهر تهران هنوز واکسیناسیون افراد دارای معلولیت در منزل آغاز نشده است.
11.5808s, 16q