کمک‌ يونيسف‌ به‌ ميانمار براي‌ مبارزه‌ با ايدز

کمک‌ يونيسف‌ به‌ ميانمار براي‌ مبارزه‌ با ايدز

8 خرداد 1386

صندوق‌ کودکان‌ سازمان‌ ملل‌ متحد‌ ، يونيسف‌ ، اعلام‌ کرد: با آموزش‌ کودکان‌ و نوجوانان‌ ميانماري‌ به‌ دولت‌ ميانمار براي‌ مبارزه‌ با ايدز کمک‌ مي‌ کند‌.
8.99649s, 15q