روشي كه خطر پرتو درماني را كم مي‌كند ابداع شد

روشي كه خطر پرتو درماني را كم مي‌كند ابداع شد

6 آبان 1386

محققان آمريكايي روشي ابداع كرده‌اند كه انجام پرتو درماني را كم خطرتر مي‌كند.
آسيب هاي پرتو درماني به توانايي خواندن و يادگيري كودكان

آسيب هاي پرتو درماني به توانايي خواندن و يادگيري كودكان

17 شهريور 1386

پرتو درماني هاي پزشكي بر توانايي هاي يادگيري، خواندن و هوش كودكان تأثير منفي مي گذارد.
9.73315s, 15q