"بقراط" پدر پزشکی مدرن نیست

"بقراط" پدر پزشکی مدرن نیست

26 ارديبهشت 1386

دانشمندان انگلیسی در کشفی عجیب ثابت کردند که ریشه های داروشناسی و پزشکی مدرن متعلق به یونان باستان نیست، بلکه پایه این علم در مصر باستان شکل گرفته است به این ترتیب بقراط حکیم پدر پزشکی مدرن نیست.
15.58065s, 16q