بيماري‌هاي راست، درمان‌هاي دروغ

بيماري‌هاي راست، درمان‌هاي دروغ

2 خرداد 1386

مسئله پزشکان قلابي در ايران چيز تازه‌اي نيست، اما به نظر مي‌رسد موج جديدي از خرافات‌گرايي در بسياري از زمينه‌ها و از جمله در مسائل پزشكي به خصوص در مناطق روستايي و محروم کشور ايجاد شده است.
15.32135s, 15q