کاهش آلودگی‌های بصری با ایجاد پشت‌بام‌های سبز

15 آبان 1398

متاسفانه‌امروزه به‌دليل عدم وجود برنامه‌ريزي‌هاي مدون براي فضاي شهري شاهد بروز مشکلات جدي در شهرنشيني واتلاف منابع مالي هستيم. در حال حاضر خيابان‌ها به مثابه پارکينگ خودروها درآمده است که ادامه داشتن اين روند خود مي‌تواند عاملي براي پايين آمدن راندمان زندگي افراد باشد چرا که افزايش آشفتگي‌هاي بصري نه تنها در سلامت جسمي افراد تاثيرات منفي را دارد بلکه مي‌تواند باعث بروز بسياري از بيماري‌هاي روحي و رواني و يا تشديد آنها نيز شود.
9.90347s, 15q