بی تحرکی از ۶ طریق کیفیت زندگی تان را کاهش می دهد!

بی تحرکی از ۶ طریق کیفیت زندگی تان را کاهش می دهد!

14 فروردين 1400

یکی از واضح ترین تهدیدهایی که پشت‌ میزنشینی برای شما ایجاد می ‌کند کاهش متابولیسم بدن و بروز اضافه وزن و چاقی است.
9.97549s, 15q