طنز/وزیر بهداشت رابطه ما با خواهر مادرمان را بهم زد

طنز/وزیر بهداشت رابطه ما با خواهر مادرمان را بهم زد

1 بهمن 1394

پوریا عالمی در مطلبی طنز که در روزنامه شرق به چاپ رسیده در واکنش به گفته اخیر وزبر بهداشت در تحمع رادبولوژیست ها نوشت : به نظر ما وزیر بهداشت بعد از پایان دوران وزارتش، یا می‌شود وزیر ارشاد یا می‌رود تلویزیون یک‌کاره‌ای می‌شود. چطور؟
12.67479s, 16q