پس از مصرف هات داگ ،چاي سبز بنوشيد

پس از مصرف هات داگ ،چاي سبز بنوشيد

14 اسفند 1385

به گفته پزشکان نوشيدن چاي سبز به همراه عسل هاي تيره رنگ باعث از بين رفتن باکترهاي مضر و خطرناک موجود در گوشت مي شود.
4.93218s, 15q