چاکرا چیست و به چه درد می خورد؟

7 مهر 1392

اگر همیشه احساس خستگی و بی رمقی می کنی، حال و حوصله نداری و زود عصبانی می شوی، حتما چاکراهای تو میزان و متعادل نیستند!
10.59146s, 15q