کتان و کنجد، دشمنان طبیعی فشارخون

کتان و کنجد، دشمنان طبیعی فشارخون

25 بهمن 1399

نتایج یک مطالعه علمی پژوهشی که توسط محققانی از کشورمان انجام شده است، نشان از آن دارد که استفاده از کنجد و بذر کتان در مواد غذایی می تواند موجبات کنترل فشار خون را فراهم آورد.

کتان، دفع کننده سموم بدن

10 ارديبهشت 1393

دانه کتان از ۵ هزار سال پيش کاشت مي شود اما تنها چند قرن است که علم تغذيه به خواص آن پي برده است.
5.21457s, 15q