همه چیز درباره کف پای صاف کودکان

همه چیز درباره کف پای صاف کودکان

12 آذر 1399

هنگامی که کودکی با کف پای صاف و انعطاف پذیر، می ایستد؛ قوس کف پا از بین می رود ولی هنگام نشستن یا زمانی که کودک بر روی پنجه هایش ایستاده است، قوس کف پا قابل مشاهده است. با اینکه این بیماری “کف پای صاف” نامیده می شود اما در تمامی حالات هر دو پا درگیر هستند.
چرا کف پای نوزادان صاف است؟

چرا کف پای نوزادان صاف است؟

16 آذر 1398

یکی از شایع ترین بد شکلی های کف پا، صافی آن است. کودکانی که تازه متولد می شوند تا سن دو یا سه سالگی به صورت فیزیولوژیکی کف پایشان صاف است.
15.88583s, 15q