برگزاری کنگره جهانی حفاظت IUCN با حضور تنها یک نماینده غیر دولتی از ایران!

برگزاری کنگره جهانی حفاظت IUCN با حضور تنها یک نماینده غیر دولتی از ایران!

6 مهر 1400

با وجود قرارگیری ایران در فهرست پنج کشور نخست جهان به لحاظ بیابان زایی، سرعت بسیار بالای فرسایش خاک، از دست دادن سطوح قابل توجه جنگل ها و دیگر ابرچالش های زیستی، اما در آخرین "کنگره جهانی حفاظت" از "سازمان حفاظت محیط زیست" خبری نبود. همچنین تنها یک انجمن غیردولتی محیط زیستی در این اجلاس امکان حضور یافت.
6.44518s, 15q