کیفیت هوای تهران قابل قبول است

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

2 مرداد 1400

هوای تهران هم اکنون در شرایط قابل قبول قرار دارد.
کیفیت هوای تهران با شاخص ۹۲ سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص ۹۲ سالم است

8 خرداد 1397

کیفیت هوای تهران با افزایش ۱۲ عددی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲،۵ میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص ۹۲ در شرایط سالم قرار دارد.
15.43367s, 16q