آخرین وضعیت کیفیت هوای تهران

آخرین وضعیت کیفیت هوای تهران

31 خرداد 1399

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای بیشتر مناطق پایتخت هم‌اکنون قابل قبول است اما طی ساعات آینده در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس قرار خواهد گرفت و با توجه به عدم وزش باد موثر طی روز افزایش غلظت آلاینده ازن در ساعات بعدازظهر دور از انتظار نخواهد بود.
هوای قابل قبول پایتخت

هوای قابل قبول پایتخت

24 خرداد 1399

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، آلاینده شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته «ازن» با میانگین ۹۲ بود و هوای پایتخت در شرایط قابل قبول قرار داشت.
هوای تهران سالم است

هوای تهران سالم است

24 خرداد 1399

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، آلاینده شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته «ازن» با میانگین ۹۲ بود و هوای پایتخت در شرایط قابل قبول قرار داشت.
کیفیت هوای پایتخت در شرایط قابل قبول است

کیفیت هوای پایتخت در شرایط قابل قبول است

19 خرداد 1399

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، آلاینده شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته «ازن» با میانگین ۷۹ بود و هوای پایتخت در شرایط قابل قبول قرار داشت.
هوای پایتخت سالم است

هوای پایتخت سالم است

18 خرداد 1399

وضعیت کیفی هوای پایتخت امروز در شرایط قابل قبول قرار دارد و شرایط برای همه گروه‌های جامعه سالم است.
تنفس هوای مطلوب در پایتخت

تنفس هوای مطلوب در پایتخت

13 خرداد 1399

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، آلاینده شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته دی‌اکسید نیتروژن با میانگین ۸۱ بود و هوای پایتخت در شرایط قابل قبول(سالم) قرار داشت.
کیفیت هوای تهران قابل قبول است

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

12 خرداد 1399

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، کیفیت هوای تهران در شرایط قابل قبول است.
کیفیت هوای تهران قابل قبول است

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

10 خرداد 1399

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، کیفیت هوای تهران در شرایط قابل قبول است.
کیفیت هوای تهران قابل قبول است

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

7 خرداد 1399

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، کیفیت هوای تهران در شرایط قابل قبول است.
کیفیت هوای تهران چگونه است؟

کیفیت هوای تهران چگونه است؟

13 ارديبهشت 1399

هوای پایتخت در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۹۹ با شاخص ۶۴ در شرایط قابل قبول قرار دارد.
کیفیت هوای تهران قابل قبول است

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

7 ارديبهشت 1399

براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای تهران در شرایط قابل قبول است.
تنفس هوای مطلوب در بیشتر مناطق پایتخت

تنفس هوای مطلوب در بیشتر مناطق پایتخت

6 ارديبهشت 1399

براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، امروز (۶ اردیبهشت ماه) کیفیت هوا در بیشتر مناطق پایتخت کاهش پیدا می‌کند و در اواخر وقت با افزایش تندی باد، کاهش غلظت ذرات معلق و بهبود کیفیت هوا در بیشتر مناطق پیش‌بینی می‌شود.
کاهش شاخص کیفیت هوا طی امروز

کاهش شاخص کیفیت هوا طی امروز

23 فروردين 1399

براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای پایتخت طی امروز (۲۳ فروردین ماه) کاهش پیدا می‌کند و با افزایش حجم ترافیک شبانگاهی برقراری شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس در برخی مناطق دور از انتظار نخواهد بود.
تنفس هوای مطلوب در پایتخت

تنفس هوای مطلوب در پایتخت

27 اسفند 1398

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای پایتخت امروز (۲۷ اسفند ماه) در شرایط قابل قبول (سالم) است. براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته ۷۰ و هوا در شرایط قابل قبول (سالم) بود. این شاخص هم‌اکنون ۵۱ و هوا در شرایط قابل قبول است.
تنفس هوای مطلوب در پایتخت

تنفس هوای مطلوب در پایتخت

24 اسفند 1398

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون (۲۴ اسفند ماه) در شرایط پاک است.
کیفیت هوای تهران قابل قبول است/برف هوا را پاک نکرد

کیفیت هوای تهران قابل قبول است/برف هوا را پاک نکرد

29 دي 1398

شاخص کنترل کیفیت هوا بر روی ۸۴ قرار دارد بنابراین هوای تهران امروز قابل قبول است.
هوای تهران سالم است

هوای تهران سالم است

21 دي 1398

شاخص کنترل کیفیت هوا بر روی ۹۸ قرار دارد بنابراین هوای تهران امروز سالم است.
هوای تهران پاک ماند

هوای تهران پاک ماند

18 آذر 1398

شاخص کنترل کیفیت هوا بر روی ۳۶ قرار دارد بنابراین هوای تهران امروز پاک است.
پیش بینی جوی پایدار و کاهش کیفیت هوا تا پایان هفته

پیش بینی جوی پایدار و کاهش کیفیت هوا تا پایان هفته

4 آذر 1398

به گفته رفیعی، تا روز چهارشنبه با وجود جوی پایدار، افزایش آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهر‌های پرجمعیت و صنعتی کشور پیش بینی می‌شود.
کیفیت هوای تهران در شرایط سالم/ افزایش غلظت آلاینده‌ها در برخی مناطق پایتخت

کیفیت هوای تهران در شرایط سالم/ افزایش غلظت آلاینده‌ها در برخی مناطق پایتخت

19 مهر 1398

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از افزایش غلظت آلاینده‌ها در برخی مناطق پایتخت خبر داد.
13.44179s, 15q