کیف قاپی

  • فرار مرگبار کیف‌قاپ خشن

    فرار مرگبار کیف‌قاپ خشن

    دزدان موتورسوار با حمله به ماشین در حال حرکت، شیشه آن را شکستند تا کیف زن جوان را که پشت فرمان بود سرقت کنند اما لحظاتی پس از این سرقت خشن، موتور آنها در تصادف با خودروی مالباخته واژگون شد و حادثه مرگباری رقم خورد.