بازار میوه روی دور گرانی

بازار میوه روی دور گرانی

1 فروردين 1400

این روزها مردم ایران تماشاگر ماراتن بزرگی از افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف هستند؛ ماراتنی که به‌رغم وعده و وعیدهای مختلف هنوز سوت پایان آن زده نشده است.
8.7167s, 15q