برنامه‌ي راهبردي گردشگري سلامت تدوين شد

برنامه‌ي راهبردي گردشگري سلامت تدوين شد

16 آبان 1389

سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نمي‌تواند در فعاليت بيمارستان‌ها دخالت كند؛ اما اين بيمارستان‌ها بايد برنامه‌هاي خود را اجرا كنند. قرار شده است، وزارت بهداشت نيز ضوابطي را تعيين كند تا بيمارستان‌ها با رعايت آن‌ها، از موازي‌كاري با بدنه‌ي گردشگري كشور در حوزه‌ي گردشگري سلامت بپرهيزند.
هنوز زيرساخت‌هاي توريست سلامت در كشور فراهم نشده است

هنوز زيرساخت‌هاي توريست سلامت در كشور فراهم نشده است

12 آبان 1389

رخي محدوديتهاي سياسي و فرهنگي هم در اين زمينه موثر است اما به علت نبود زيرساختهاي استاندارد و علمي در حوزه خدمات گردشگري و خدمات درماني براي بيماران خارجي حتي در جذب توريست درماني از كشورهاي مسلمان و همراه هم توفيق چنداني نداريم.
توسعه گردشگري سلامت در دستور كار دولت است

توسعه گردشگري سلامت در دستور كار دولت است

11 آبان 1389

اين كنفرانس مجال است تا ملت‌ها، دولت‌ها و سازمان‌هاي فعال در عرصه درمان و گردشگري گرد هم آمده و ساز و كارها و راهبردهاي مناسبي را براي توسعه گردشگر سلامت و شبكه‌سازي در اين عرصه گسترش دهند.

از اقدامات انجام شده در جهت توسعه گردشگري سلامت حمايت مي‌كنيم

3 آبان 1389

انجام اعمال جراحي بزرگ تنها منحصر به شهرهاي بزرگ نيست به طوري كه اكنون در استان‌هاي مرزي نيز عمل پيوند كليه و قلب باز به عنوان اعمال رايج محسوب مي‌شوند. به اين ترتيب بسياري از افراد از كشورهاي همسايه به قصد معالجه به ايران مي‌آيند.
دکتر صدری:بیماران خارجی به صورت آنلاین در ایران پذیرش شوند

دکتر صدری:بیماران خارجی به صورت آنلاین در ایران پذیرش شوند

22 شهريور 1386

دبیر کمیته گردشگری سلامت کشور بر ضرورت پذیرش بیماران خارجی که تمایل به درمان در ایران دارند به صورت آنلاین تاکید کردند و مسئولین پایگاه گردشگری سلامت ایران نیز خبر از آغاز این پروژه در این پایگاه دادند.
10.47421s, 15q