کمبود گروه‌های خونی منفی در پایتخت

کمبود گروه‌های خونی منفی در پایتخت

27 بهمن 1398

مهدی زاده گفت: به دلیل کاهش مراجعه مردم به مراکز انتقال خون استان تهران در زمینه گروه‌های خونی منفی دچار کمبود شده‌ایم.
12.28138s, 15q