طرح تجاری سازی گیاهان دارویی تهیه می شود

طرح تجاری سازی گیاهان دارویی تهیه می شود

24 مرداد 1387

ستاد گیاهان دارویی و طب سنتی وزارت بهداشت با همکاری پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، طرح تجاری سازی گیاهان دارویی را آماده و برای اجرا به سازمان توسعه صنعتی ملل متحد( یونیدو) ارائه می کند.
افزایش غرفه های عرضه گیاهان دارویی در میدان ها و بازارهای میوه و تره بار

افزایش غرفه های عرضه گیاهان دارویی در میدان ها و بازارهای میوه و تره بار

17 مرداد 1386

سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران اقدام به افزایش غرفه های عرضه گیاهان دارویی در میادین و بازارهای تحت پوشش خود نموده است .
9.43333s, 15q