تغییرات ملموس حوزه سلامت از زبان مردم

تغییرات ملموس حوزه سلامت از زبان مردم

18 ارديبهشت 1396

به همت سلامت نیوز و همراهی سلامت اندیشان در سال 92 پس از انتخاب آقای دکتر روحانی پویشی با عنوان یاری بیماران شروع به کار کرد
12.44176s, 15q