بدخطي پزشکان مي‌تواند مرگبار باشد

۱۳۹۲/۱۱/۰۴ - ۰۷:۵۶ - کد خبر: 104260
بدخطي پزشکان مي‌تواند مرگبار باشد

سلامت نیوز:‌ امروزه گستره گسترده فارماکوپه چنان است که به طرزي روزافزون اين نسخه‌ها به جاي بهبود، خطاي پزشکي به بار مي‌آورند. کافي‌ است داروخانه‌اي با خط طبيبي آشنا نباشد، آن وقت به راحتي مثلا آريپيپرازول با رابپرازول اشتباه مي‌شود و شايد به جاي نسخه، طومار روزگار بيمار پيچيده شود!

دکتر حميدرضا نمازي، عضو گروه اخلاق پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران در هفته نامه سلامت نوشت: سخن شمس تبريزي در مقالات معروف است که آن خطاط سه‌گونه خط نوشتي؛ يکي او خواندي لاغير، يکي را هم او خواندي هم غير، يکي نه او خواندي نه غير. آن خط سوم منم! ناخوانايي و با ابهام و ايهام‌گفتن ونوشتن، قدمتي طولاني در فرهنگ ما دارد...

البته شايد در ميان برخي مضامين عرفاني و شهودي گريز و گزيري از رمزي سخن گفتن و ناخوانايي نباشد اما هرچه هست اين شيوه به روزمرگي ما هم گاه کشيده شده و حرفه‌مندي‌مان را دچار کرده است. از ديرباز طبابت در ميان ساير حرفه‌ها قدر ديده و بر صدر نشسته است و طبيبان در پي آن رفته‌اند تا حصار و حفاظي رمزآلود و رازآميز دور طب بکشند تا آن را از گزند مدعيان و نابلدان مصون بدارند و نگذارند لکه‌ خرده معلومات وخرافات بر دامن آن بنشيند. از اين‌رو گفتمان طب را چنان سامان داده‌اند که واضح و آشکار و علني نباشد. در گفتمان مدرن اما طبابت راززدايي شده است و همه‌فهمي و ارتباط ساده و آسان با بيمار و ساير اهالي سلامت، معياري حرفه‌اي و به تبع آن اخلاقي فرض شده است.

هنوز اما رگه‌هاي رازآلودگي طب بر فرهنگ پزشکان، سايه افکنده است. ناخوانايي نسخ پزشکي ريشه در همين ميل به ابهام و ايهام دارد. مردمان هم اين بدخطي و ناخوانايي را انگار پذيرفته‌اند و در مسير مطب تا داروخانه براي رمزگشايي از خطوط موازي يا دواير متحدالمرکز نگاشته بر نسخه، درترددند. امروزه اما گستره گسترده فارماکوپه چنان است که به طرزي روزافزون اين نسخه‌ها به جاي بهبود، خطاي پزشکي به بار مي‌آورند. کافي‌ است داروخانه‌اي با خط طبيبي آشنا نباشد، آن وقت به راحتي مثلا آريپيپرازول با رابپرازول اشتباه مي‌شود و شايد به جاي نسخه، طومار روزگار بيمار پيچيده شود!

در حوزه سلامت، مستندسازي آن روي سکه‌‌ ارائه خدمات درماني است. دوران پرونده‌هاي مقوايي که پزشک بر آن حاشيه مي‌نوشت و نسخه‌هاي ناخوانايي که بوي بي‌حوصلگي مي‌دهند گذشته است. درنگ کنيم. حيف است در فرهنگي که دست پزشکان خوب است، دست خطشان بد باشد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
نظرات
رسول
مطلب خوبی انتخاب شده است صرفنظرازاسم داروها که مشکل داروخانه هاست دستورات زیرنسخه هاهم اغلب ناخوانا هستند وداروخانه هم حوصله تفهیم آنراندارد.بایدتصمیم جدی دراین موردگرفته شود
6.59754s, 21q