کارشناس اداره سلامت وزارت بهداشت:

اکثر بیماران از غذای بیمارستانها ناراضی هستند

۱۳۸۷/۰۸/۱۱ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 13273
اکثر بیماران از غذای بیمارستانها ناراضی هستند

دکتر ترابی درگفتگو با خبرنگار سلامت نیوز اظهار داشت: به منظور بهبود تغذیه و رژیم درمانی بیماران دربیمارستان ها، درسال های گذشته شرح وظایفی برای کارشناسان تغذیه تعریف و چارتی درقالب این موضوع دراداره سلامت وزارت بهداشت تشکیل شد.

وی افزود: درراستای انجام نظارت های قوی برغذای بیمارستان ها، برای بیماران مشاورین تغذیه مشخص و به تفکیک بیماری ها ، کیفیت غذای بیماران تعیین می شد.

کارشناس اداره سلامت وزارت بهداشت تصریح کرد: برحسب بیماریهای قلبی و عروقی، کلیوی، گوارش، غدد، خون، سرطان و جراحی های انجام شده، غذای بیماران طبق استانداردهای تعریف شده مشخص و به بیماران داده می شد و این درحالی که دیگرهیچ یک از اقدامات مذکوربه علت کمبود نیرو برای بیماران انجام نمی شود.

رئیس اداره نظارت بر درمان وزارت بهداشت دراین رابطه گفت: براساس دستور دولت، تهیه غذای بیماران تا نود و نه درصد به بیمارستان ها واگذار شد و بیمارستان ها به صورت جداگانه با بستن قراداد با پیمانکاران ، مسئولیت کمیت وکیفیت غذا را به طور جداگانه دردست گرفته اند.

سید محمد سادات اظهارداشت: در وزارت بهداشت بخش خاصی مسئول نظارت برغذای بیمارستان ها نیست و شاید معاونت توسعه و سلامت وزارت بهداشت، دفاتر پرستاری بیمارستان ها وکارشناسان تغذیه که روی مباحث درمان نظارت می کنند بتوانند دراین زمینه پاسخگوی مناسبی باشند.

وی تصریح کرد: تاکنون شکایتی از نحوه پخت و کیفیت غذای بیمارستانی نشده و معمولا وجود ندارد.

رئیس اداره نظارت بر درمان وزارت بهداشت با اعلام اینکه به طور معمول غذای بیمارستانی همیشه باب میل بیماران نیست و دربسیاری از مواقع موجب نارضایتی بیمار می شود گفت: کم چرب یا نمک نداشتن اکثر غذاهای بیمارستانی به علت بیماری آنها، دست پختن نامناسب برخی از آشپزها و خوب عمل نکردن بعضی از پیمانکاران درمسئولیت واگذارشده باعث نارضایتی بیماران می شود.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
5.99615s, 19q