پیشنهاد شهرداری تهران به سازمان جهانی بهداشت

۱۳۸۹/۰۱/۱۹ - ۱۱:۲۲ - کد خبر: 19478
پیشنهاد شهرداری تهران به سازمان جهانی بهداشت
محمدهادی ایازی که به عنوان سخنران اصلی مراسم روز جهانی بهداشت در دفتر منطقه ای سازمان بهداشت جهانی در قاهره سخن می گفت، اظهار داشت: ابتدا لازم می دانم مراتب خرسندی خود را از حضور در چنین نشست با ارزشی که به مناسبت روز جهانی بهداشت و با محوریت مقوله سلامت در شهر، در شهرتاریخی و زیبای قاهره برگزار می شود، اعلام نمایم.

وی گفت: کلانشهر تهران، پایتخت جمهوری اسلامی ایران با 22 منطقه ، 123 ناحیه و 374 محله، هشت میلیون جمعیت ثابت دارد که در روز به 11 میلیون نفر نیز می رسد. شهرداری تهران، سازمانی مستقل و غیردولتی است که مسئولیت تأمین خدمات شهری را به کمک منابع مالی شهروندان بر عهده دارد. انتخاب شهردار توسط شورای اسلامی شهر (که اعضای آن با رأی مستقیم مردم برگزیده شده اند)، صورت می گیرد و هر یک از مناطق و نواحی نیز شهردار مستقل دارند.

ایازی با بیان اینکه دیدگاه مدیریت در مناطق و نواحی شهرداری تهران ، محله محوری است ، اظهار داشت : بطوری که علاوه بر اجرای وظایف سازمانی شهرداری ، با تشکیل شورای محله - مرکب از نمایندگان مردم و بخش های گوناگون - از همه ظرفیت های محله برای پرداختن به رفع نیازهای توسعه مردم محله استفاده می شود.

معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه یکی از نیازهای اساسی مردم، سلامت است خاطرنشان ساخت: در جمهوری اسلامی ایران طبق قانون، مسولیت اصلی سیاست گذاری، مدیریت و هدایت برنامه های سلامت شهروندان برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و در قالب شبکه مراقبت های اولیه سلامت (PHC) از خانه های بهداشت روستایی تا مراکز بهداشتی درمانی شهری و بیمارستانها، خدمات سلامت را به آحاد مردم در شهر و روستا ارائه می دهد. اما با توجه به تعریف جامع سازمان جهانی بهداشت از سلامت، کاملاً روشن است که تامین سلامت با ابعاد وسیع آن، از عهده یک دستگاه واحد با هر اندازه گستردگی و توان خارج است و اصولاً تامین و عرضه چنین خدماتی بدون مشارکت هماهنگ تمامی یاری گران ملی و محلی، بخصوص مداخله سازمان یافته مردم، امکان پذیر نیست .

ایازی معتقد است: همین دغدغه باعث شده تا شهرداری تهران علاوه بر تقویت مقوله سلامت در کلیه برنامه های جاری شهری (مانند مدیریت بحران، عمران شهری، رفاه اجتماعی، اشتغال و ... ) بر اساس نتایج موفق اجرای برنامه هایی که رویکرد اجتماعی و همکاری بین بخشی داشته اند(مانند پروژه شهر سالم) در سال 2006 اقدام به راه اندازی اداره کل سلامت نموده و پیش بینی های قانونی را نیز در برنامه پنج ساله توسعه شهر تهران (که اخیرا در شورای اسلامی شهر تهران تصویب شده است) در نظر گیرد.

وی ادامه داد: در این برنامه برهمکاری شهرداری تهران با سایر ذی نفعان حوزه های سلامت، ظرفیت سازی، توانمندسازی و توسعه سرمایه اجتماعی و پیشگیری و مدیریت بحران در سطوح ملی و محلی، تاکید شده است.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران اظهار داشت: اداره کل سلامت در چند سال گذشته با یاری گرفتن از نظر مشورتی "شورای راهبردی سلامت شهرتهران" که در آن جمعی از کارکشته ترین صاحب نظران حوزه سلامت عضویت دارند راهبردها و طرح های مختلف را برای پرداختن به جنبه های جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی سلامت مردم آزموده است. مانند راه اندازی یک خانه سلامت در هر محله، تشکیل شوراهای سلامت در هر محله، ایجاد کانون های مردمی نظیر کانون سالمندان، کانون مادر و کودک، کانون پزشکان و ... در محلات و تشکیل شبکه داوطلبان سلامت.

ایازی افزود: علاوه بر این شهرداری تهران با استقبال از الگوهای بین المللی اجتماع محور مانند: مدرسه سالم، ایمنی و بهداشت در مساجد، سنجش عدالت در شهر، جامعه ایمن، محله دوستدار کودک و شهر عاری از دخانیات تجربه های در خور تأملی آموخته است.

وی با اشاره به اینکه یکی از آخرین اقدام های در خور توجه شهرداری تهران همکاری تنگاتنگ با وزارت بهداشت برای یکپارچه سازی ارائه خدمات سلامت به مردم در یکی از مناطق 22 گانه شهر (منطقه 9 ) با جمعیتی حدود 200.000 نفر است گفت : امید می رود این اقدام پایلوت، الگویی برای استقرار شبکه مراقبت اولیه سلامت(PHC)، با توجه به عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت (SDH) در شهر بوده و زمینه ساز اجرای کامل برنامه پزشک خانواده و تأمین پوشش همگانی، از جمله پوشش بیمه سلامت برای همه مردم، قرار گیرد.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در ادامه سخنرانی خود در دفتر منطقه ای سازمان بهداشت جهانی در قاهره به بیان پیش نیازهایی که شهرداری تهران بر پایه تجربه های عینی و عملی خویش در هماهنگی بین بخشی و توانمندسازی جامعه در تأمین سلامت از راه برقراری هماهنگی میان بخش های مختلف و برخورداری از مشارکت مردم دریافته است پرداخت.

وی تأمین پشتوانه قانونی و تعهد سیاسی برای تضمین پایداری فعالیت های سلامت در نهاد های غیردولتی، همچون شهرداری ، ایجاد تعهد جهت حفظ و ارتقای سلامت در کلیه بخش های توسعه شهری ، فراهم ساختن الگوهای متنوع و معتبر برای تسهیل همکاری بین بخشی و مشارکت مردم را از جمله این پیش نیازها دانست و گفت : مایلم از نقش سازمان جهانی بهداشت در شکل گیری تفکرهایی مانند"رویکرد همه دولت" (The whole of Government Approach) و " سلامت در همه سیاست ها" (Health in all polices) سپاسگزاری کنم . تبدیل این رویکردها به الگوهای عملی نیز کاری است که جز با هدایت این سازمان ها میسر نخواهد بود.

ایازی با بیان سایر پیش نیازها اظهار داشت: واگذاری مسئولیت رهبری (Leadership) هماهنگ ساختن بخش های مرتبط با سلامت، بر حسب شرایط کشورها، به سازمان هایی مانند شهرداری ها که طبیعت فرابخشی دارند ، تقویت رویکرد "مدیریت یکپارچه سلامت شهری"، به نوعی که پرداختن به خدمات سلامت از اجزای جدایی ناپذیر مدیریت در شهرداری ها تلقی شود ، تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی و حمایتی مستمر و مؤثر برای کارکنان بخش های گوناگون به منظور تغییر روحیه مسلط کار بخشی و گرایش به سوی همکاری با کارکنان دیگر بخشها، برگزاری دوره های مدون آموزشی MPH شهری به منظور توسعه شهری برای مدیران شهرداری از پیش نیازهای هماهنگی بین بخشی و توانمندسازی جامعه هستند .

وی در عین حال تاکید کرد: هسته اصلی موفقیت در این راه، توفیق در پرورش " شهروند مسئول در برابر سلامت فرد، خانواده و جامعه است و پیشنهاد می کنم یافتن مؤثرترین راه ها برای این منظور هرچه زودتر در دستور کار قرار گیرد.

معاون شهردار تهران گفت: ما با یاری گرفتن از نظر مشورتی "شورای راهبردی سلامت" تلاش کرده ایم برای مشکلات مان راهی منطقی و مؤثر بجوییم. اما مایلم بار دیگر بر نقش انکارناپذیر سازمان جهانی بهداشت در تدوین این الگوها و پیشنهاد راهبردهای موثر و معتبر تأکید کنم.

وی از آمادگی شهرداری تهران برای انتقال تجربیات به دست آمده درحوزه سلامت با همکاری سازمان جهانی بهداشت و در قالب همکاری های شهر با شهر از جمله روابط خواهرخواندگی، در اختیار سایر شهرهای علاقه مند منطقه و جهان خبر داد و گفت: در عین حال از مقامات محلی و شهرداران شهرهای مهم اسلامی و منطقه برای بازدید از برنامه های توسعه شهری تهران دعوت می کنم.

ایازی خاطرنشان کرد: شهرداری تهران به عنوان بنیانگذار و محل دائمی دبیرخانه "مجمع شهرداران آسیایی" پیشنهاد می نماید در صورت موافقت سازمان جهانی بهداشت، یکی از اجلاس های آتی مقامات محلی و شهرداران در سطوح منطقه ای، قاره ای و یا جهانی به موضوع سلامت شهری (Urban Health) و یا شهرنشینی سالم (Healthy Urbanization) اختصاص یابد.

همچنین تهران آمادگی دارد با همکاری دفتر منطقه ای بهداشت جهانی، دبیرخانه دائمی سلامت شهری منطقه خاورمیانه و مدیترانه شرقی را تشکیل دهد و فعالیت در این زمینه را با حضور و همکاری موثر شهرهای مهم منطقه با سرعت آغاز کند.

وی در پایان با آرزوی سلامتی و توفیق برای همه شرکت کنندگان در گردهمایی روز جهانی بهداشت از میهمان نوازی رئیس دفتر منطقه ای سازمان جهانی بهداشت (EMRO) و همکارانشان و نیز مردم و مقامات کشور مصر، صمیمانه تشکر کرد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
6.7783s, 18q