چرا تخصص گرايي رواج يافته است؟

پزشكي عمومي، ركن اساسي درمان

۱۳۹۵/۱۰/۲۲ - ۱۵:۵۷ - کد خبر: 203320
پزشكي عمومي، ركن اساسي درمان

سلامت نیوز-*بابك خطي: مدرك پزشكي عمومي سندي است كه به دانش آموختگان رشته پزشكي بعد از طي هفت تا هشت سال تحصيل و گذراندن دوره هاي علوم پايه، فيزيوپاتولوژي،كارآموزي و كارورزي اعطا مي شود.


به گزارش سلامت نیوز، پزشك عمومي طي ساليان متمادي مي آموزد كه نشانه ها و شكايت هاي بيماران را به طور چندجانبه تحليل نمايد و بر پايه آن علت را تشخيص داده و درمان هاي لازم را ارائه نمايد و البته ،در موارد معدودِ نياز به بررسي تخصصي، بيمار را ضمن توجيه به متخصص مرتبط ارجاع نمايد. معني "نظام ارجاع "نيز در واقع همين است كه يك پزشك با ديد گشاده و نه محدود به تخصصي خاص بيمار را بررسي و درمان و فقط در موارد نياز ارجاع نمايد.


"پزشك خانواده"در واقع مكمل افزايش بهره وري نظام ارجاع است ؛اينكه يك پزشك عمومي -كه ترجيحا دوره هاي خاص پزشك خانواده را هم طي كرده باشد-مسوليت سلامت عده اي از افراد جامعه را به عهده گيرد و حفظ سلامتي و درمان آنان را متقبل شود.حسن پزشك خانواده اين است كه درمانگر در مورد بيماران تحت پوشش اشراف بسيار بهتري نسبت به همكاران خود در مراجعه هاي موردي خواهد داشت و بهتر مي تواند در امر درمان و حفظ سلامت موثر باشد.
اما واقعيتي كه در جامعه ما مشاهده مي شود چيزي غير از محوريت پزشكي عمومي است و اكثر بيماران ما تمايل دارند كه براي هر علامت و شكايتي مراجعات تخصصي و فوق تخصصي داشته باشند و اين خودارجاعي غالبا بدون داشتن آگاهي و بر پايه اطلاعات شخصي انجام مي شود.


جايگاه پزشك عمومي به عنوان مهمترين ركن در نظام سلامت مي بايست تعريف و پاس داشته شود.اما به دليل عملي نشدن آن شاهد تضعيف بدنه پزشكان عمومي ومشكلات جدي براي نظام سلامت هستيم.

دلايل:
الف:عدم دريافت مالي و فقدان شأن متناسب با زحمات و تلاش ،بسياري از پزشكان عمومي را به سمت اخذ مدرك تخصص به هر قيمت ،يا كار در زمينه هايي مثل اعتياد و زيبايي بدون داشتن علاقه ي خاص سوق مي دهد.
ب:انجام طرح هاي نظام ارجاع و پزشك خانواده در سطح كشوري به صورت آزمايشي يا عمومي به طور ناقص وبا شيوه هاي ناكارآمد پايش كه مي خواهد از قاطبه پزشكان عمومي كارمنداني مطيع و بدون ابتكار عمل بسازد.
ج:عملكرد و روش كاري در سطح تخصصي و فوق تخصصي در بعضي موارد كه دخالت پزشكان عمومي در بسياري از امور درماني را براي جامعه مضر جلوه داده و يگانه راه درمان را مراجعه مستقيم تخصصي و زير تخصصي معرفي مي كند.
د:سيستم بيمه اي و سلامت كشوري كه از پوشش بسياري از موارد خدمتي و دارويي توسط پزشكان عمومي بدون وجود دلايل علمي و فني سر باز مي زند.
ه:بعضي انجمن هاي تخصصي ظاهرا علمي كه در مواردي انجام اقدامات خاصي را براي پزشكان عمومي بدون توجه به مصالح عاليه بيمار و تنها بر حسب منفعت گروهي خود محدود و ممنوع مي نمايند.

بنابراين پزشكي عمومي در كشور جايگاه متناسب با نقشي كه در سلامت ايفا مي كند را ندارد و تخصص گرايي رواج يافته است.
علت تخصص گرايي و ترويج آن نيز صرفا در ناآگاهي بيماران نيست و قسمت عمده آن به عملكرد ها و تبليغات خود سيستم درمان بر مي گردد.
بايد توجه داشت كه مراجعه مستقيم تخصصي بيمار در موارد زيادي توام با مشكلاتي در سير تشخيص و درمان خواهد بود كه اجمالا اشاره مي شود:
الف :مراجعه به متخصص در خط اول درمان به دليل امكان اشتباه در تعيين نوع صحيح تخصص مورد نظر مي تواند به سردرگمي بيمار بين متخصصين مختلف و عدم حصول نتيجه منجر گردد.
ب:وجود ديدگاه محدود تخصصي -معروف به ديد تونلي-در برخي متخصصين در مواردي باعث مي شود كه به طور نادرست علت مشكل را در تخصص خود جستجو نموده ،از توجه و تفكر به ساير علل مهم نشانه هاي بيمار غافل شده و در نهايت روند درمان دچار خدشه اساسي گردد.

اين هر دو مساله زمينه ساز سرگرداني بيمار مي گردد ،از طرفي سير بيماري منتظر انتخاب درست نمي ماند و همين باعث مي شود كه گاهي يك بيماري در موقع نامناسب به دست درمانگر مناسب برسد.

مجموعا مي توان نتيجه گرفت كه پايه سيستم سلامت و تضمين راهبري صحيح درمان منوط به بررسي بيماران در خط اول توسط پزشكان كارآزموده است و توجه به پزشكي عمومي با اين استدلال از يك خواسته ساده به نياز سلامت جامعه تغيير مي يابد.اين اعتبار بخشي مستلزم همكاري همه قسمت هاي تصميم ساز و اجرايي سيستم سلامت مي باشد ،ضمن اينكه همت همه شاغلين آن را خصوصا در سطح تخصصي و زير تخصصي طلب مي كند.


قطعا فوايد محقق شدن جايگاه مناسب براي "پزشكي عمومي"علاوه بر جامعه به عنوان صاحب حق سلامت و برخورداري از امكانات درماني ،تمام سطوح جامعه درمان كشور را هم در بر خواهد گرفت.

*طبيب كودكان

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.65194s, 19q