لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛

مجازات واردات یا صادرات دارو، فرآورده‌های خوراکی، آرایشی و بهداشتی بدون مجوز مشخص شد

۱۳۹۹/۰۲/۲۱ - ۱۱:۱۳ - کد خبر: 293340
مجازات واردات یا صادرات دارو، فرآورده‌های خوراکی، آرایشی و بهداشتی بدون مجوز مشخص شد

سلامت نیوز:نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازاتی را برای واردات یا صــادرات دارو، مکمل هــا، ملزومــات و تجهیــزات پزشــکی و قطعات آنها، مواد و فـرآورده هـای خـوراکی، آشـامیدنی، آرایشـی و بهداشـتی بـدون انجـام تشریفات قانونی تعیین کردند.


به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز( یکشنبه) ماده ۲۹ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه، ‌مـتن مـاده ۲۷ قـانون بـه شـرح زیـر اصـلاح و در تبصره ۱ این ماده، واژه «ساخت» حذف می‌شود:


ماده ۲۷- هرشخص کـه اقـدام بـه واردات یا صــادرات دارو، مکمل هــا، ملزومــات و تجهیــزات پزشــکی و قطعات آن‌ها، مــواد و فـرآورده هـای خـوراکی، آشـامیدنی، آرایشـی و بهداشـتی و یا مواد اولیه کلیه اقلام مذکور بـدون انجـام تشریفات قانونی نماید و یا مبادرت به ساخت کالاهای مذکور بدون رعایت تشریفات یا مقررات مربوطـه نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شـرح زیـر محکـوم مـی شـود، ایـن مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت های وارده نیست:


الف- در صورتی که کالای مکشوفه شامل اقلام دارویی ، فرآورده های زیستی ( بیولوژیک)، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشـکی و قطعات آن ها و یا مواد اولیه این اقلام باشد، عمل مرتکب مشمول مجـازات قاچـاق کالای ممنـوع موضـوع ماده ۲۲ این قانون می‌باشد.


ب- در صورتی که کـالای مکشـوفه شـامل مـواد و فـرآوردههـای خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشـتی و یا مواد اولیه اقلام مذکور باشـد، مرجـع رسـیدگی کننـده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصـرفی انسـانی کالاهـای مـذکور اقدام کند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظـف اسـت ظـرف 10 روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگـاه کـالای مکشـوفه مـذکور موفق به أخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسـانی گردد، عمل مرتکب مشمول مجازات مندرج در بنـد ب مـاده ۱۸ ایـن قانون می شود و در غیر این صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسـد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شـده و مشـمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می باشد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
9.69846s, 19q