وقتی جوانی ،خاطره می‌شود

۱۳۹۰/۱۱/۰۵ - ۱۴:۲۶ - کد خبر: 41273
سلامت نیوز: دگرگونی و تغییرات اساسی  در سبک  زندگی برای مردان سالمند بیش از زنان سالمند سخت و ناپذیرفتنی است. بنابر اقتضاعات اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه ،اکثریت قریب به اتفاق مردان، جوانی و میانسالی فعالی داشته اند و احساس مولد و زایندگی در این جنس نمود بسیاری داشته است...
وقتی جوانی ،خاطره می‌شود

سالمندی دوره ای از زندگی است که بیش از سایر دوران نیازمند به تطابق و سازگاری است. سازگاری با مصائب این دوران برای هر دو جنس بسیار مشکل و حتی گاها طاقت فرساست.  حصول موفقیت در این مسیر وابستگی تامی به تغییر نگرش در سبک زندگی دارد و صبر و حوصله وافری  را مطالبه می نماید.

 
 دگرگونی و تغییرات اساسی  در سبک  زندگی برای مردان سالمند بیش از زنان سالمند سخت و ناپذیرفتنی است.

 بنابر اقتضاعات اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه ،اکثریت قریب به اتفاق مردان، جوانی و میانسالی فعالی داشته اند و احساس مولد و زایندگی در این جنس نمود بسیاری داشته است .

  زمانی آنان نان آور یک یا چندین خانواده بوده اند ، منزلت اجتماعی والایی نه تنها در منزل بلکه در خارج از منزل و نزد دوستان و آشنایان  داشته اند، زمانی به واسطه کفایت و شایستگی های  علمی،اقتصادی،ورزشی و...   مایه ی مباهات و افتخار خود و خانواده بوده اند،اقتدار مردانه شان خانواده ای را مدیریت می کرد، همسر و فرزندانی، آنان را تکیه گاهی استوار می دانستند که تحت هر شرایطی بدو پناه آورده و استمداد مساعدت می نمودند، و...

حالا با ورود به دوران پیری و تغییرات عمده ی اجتناب ناپذیر آن، رکود ، رخوت، بیهودگی و فنا پذیری عمر، حس غالب و چیره شده براندیشه این پدران شده است. دیگر آنان شغلی ندارند و بازنشستگی را به منزله  فقدان کفایت خود قلمداد می نمایند، برخی از آنان  دیگر نه تنها نمی توانند به دیگران کمک مالی کنند بلکه خود نیازمند به تمکن مالی هستند و این برایشان بسیار ویرانگر است، به خاطر کهولت سن مشکلات عدیده ای در وضعیت جسمانی، شخصیتی، شناختی آنان به وجود آمده که یاد افتخارات پیشین، تنها می تواند بر تکدر خاطر شان بیفزاید، دیگرنمی توانند مدیریت همه جانبه  زندگی را یدک کشند به عبارتی کم می آورد و نیازمند کسی می شود تا برخی از امور زندگی شان  را بدو محول نمایند، از همه مهترآن که  امروز دیگر خبری از آن فرزندان بازیگوش دیروز نیست هر یک از آنان سوی زندگی خود رفته و شاید هم فرسنگ ها از پدر فاصله گرفته اند آتش  این غم جدایی زمانی بیشتر شعله ور می گردد و زبانه هایش قلب پدر را بیشتر می سوزاند  که برخی از آن فرزندان، پدر زحمتکش دیروز را از یادبرده و فراموشش کرده باشند ، گاها روزگار چنان چهره ناجوانمردانه اش را نثار پدران پیرمان می کند که عرصه ی زندگی، همه جانبه بر آنان تنگ آمده و سنگین می شود و آن مهم، نبود همسر وفادار و شریک روزهای جوانی زندگی است. آنچه گفته شد تنها فقط بخشی از مشکلات این سالخوردگان در زندگی شان می باشد.

با توجه به خصوصیات و ویژگی های منحصر این دوران حساس زندگی پدران، بی شک  وظایفی بر دوش خود سالمندان و فرزندان احساس می گردد، که در بهینه سازی هر چه بیشتر این بخش زندگی بسیار مثمر ثمر می باشد.

بر این اساس است که در ادامه این یادداشت، اقدامات سازنده ای را که می تواند  مفید واقع گردد،  به گونه ای مجزا، برای سالمندان و فرزندان بیان می داریم.
وقتی جوانی ،خاطره می‌شود

پدرها باید چنین کنند

*هم صحبتی با خواهر و برادرها در این سن برای شما خوب است ،شاید خود نیز بدان تمایل زیادی داشته باشید، پس بر طبق یک برنامه از پیش تعیین شده به ملاقات آنها رفته و درباره زندگی خود و حتی خاطرات کودکیتان گپ و گفتگو کنید؛ چرا که شما زائیده یک پدر و مادرید و تربیت یافته ی یک اندیشه خاص . پس