سخنی با شورای عالی بیمه

تذکری به شورای عالی بیمه از سوی جامعه پرستاران معترض

۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۷:۴۷ - کد خبر: 140430

سلامت نیوز:بدانید پرستاران ایران تا رسیدن به خواسته های قانونی خود ارام نخواهند نشست و مسولین محترم شورای عالی بیمه اگر بر این تصمیم هستند که احقاق حق کرده و در راه عدالت حرکت کند خوب است با تصویب اجرای کامل قانون در راه اجرای عدالت در پرداخت ها وزارت پزشک محور را وادار به تمکین به قانون کنند.

مهدی امیرجانی مروی، مسول کمیته پیگیری مطالبات پرستاری استان خراسان به سلامت نیوز نوشت: عزیزان می دانید پرستاران سالها صبر و تحمل پیشه کرده و از راه های قانونی پیگیرخواسته های خود شده اند.اما انچه از این صبر و خویشتنداری عاید این جمع کثیر شد بی توجهی و بی مهری از جانب مسولین بوده که این بی مهری ها و بی توجهی ها بود که سرانجام این آتش فشان خاموش را فعال کرد و انان را در راه پیگیری خواسته های قانونی خود مصمم تر و با هم همراه کرد .
این اتحاد روشنگر در جامعه پرستاری ریشه ای است و بر بنایی از ظلم و ستم و بی عدالتی برپاشده و ازباد سرد زمستانی وزیدن گرفته که تا رسیدن به شکوفه های پیروزی بهار ادامه خواهد یافت.
بدانید پرستاران ایران تا رسیدن به خواسته های قانونی خود ارام نخواهند نشست و مسولین محترم شورای عالی بیمه اگر بر این تصمیم هستند که احقاق حق کرده و در راه عدالت حرکت کند خوب است با تصویب اجرای کامل قانون در راه اجرای عدالت در پرداخت ها وزارت پزشک محور را وادار به تمکین به قانون کنند وگرنه هر گونه تصویب و اجرای قانونی که پرستاران را بعد از گذشت هشت سال به خواسته های انان نرساند یا طرحی چون مبتنی برعملکرد خروجی آن باشد قطعا از جانب پرستاران ایران مردود و خواسته های انان را تامین نخواهد کرد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.60397s, 19q