عکس/حضور وزیر بهداشت همراه با رئیس جمهور در راهپیمایی 22 بهمن

2.96564s, 18q