بودجه تزريق نشد، طرح کاهش هزينه هاي درماني به کما رفت!

۱۳۹۲/۰۹/۲۶ - ۱۵:۳۶ - کد خبر: 88945
بودجه تزريق نشد، طرح کاهش هزينه هاي درماني به کما رفت!
سلامت نیوز: «نه، تا امروز ريالي به وزارت بهداشت اختصاص پيدا نکرده است» اين پاسخ معاون پارلماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است وقتي در برابر اين سوال قرار مي گيرد که: «آيا با گذشت ۷ماه از سال دولت مبلغي از بودجه ۶هزار ميليارد توماني سهم سلامت را پرداخت کرده است؟» وي در ادامه اين گفت وگو از عوارض جانبي تخصيص نيافتن اين بودجه بر طرح هاي وزارت بهداشت هم سخن گفت.

به دليل محقق نشدن هدفمندي يارانه ها

معاون پارلماني وزارت بهداشت با اشاره به اين که دولت هنوز ريالي از ۶هزار ميليارد تومان تعيين شده در قانون بودجه را در اختيار اين وزارت خانه قرار نداده است گفت: مقرر شده بود بعد از تحقق هدفمندي يارانه ها درصدي از درآمد حاصل از اجراي اين طرح به حوزه سلامت و وزارت بهداشت اختصاص يابد اما با محقق نشدن هدفمندي يارانه ها تا به امروز اين مبلغ اختصاص نيافته است.

اجرايي نشدن طرح کاهش هزينه هاي درماني


دکتر محسن پور در ادامه گفت وگو با خراسان در پاسخ به اين سوال که آيا پرداخت نشدن ۶هزار ميليارد تومان از سوي دولت طرح هاي پزشک خانواده و کاهش هزينه هاي درماني را تحت الشعاع قرار داده است نيز افزود: بنا داشتيم با دريافت اين رقم پرداخت هزينه هاي درماني از جيب مردم را به ۳۰درصد کاهش دهيم که متاسفانه به دليل اختصاص نيافتن اين مبلغ اين طرح که مورد توجه و دستور مقام معظم رهبري هم قرار دارد اجرايي نشده است.وي همچنين اظهار داشت: طبق برنامه مقرر شده بود با تزريق اين مبلغ سطح يک و ۲ خدمات بهداشتي و درماني را به نحوي ارائه کنيم که هزينه آن ها در درجه اول براي افراد نيازمند و در مراحل بعدي براي تمامي اقشار مردم کاهش پيدا کند که متاسفانه اين توفيق حاصل نشد.

طرح پزشک خانواده متوقف نشده است


معاون پارلماني وزير بهداشت با بيان اين که طرح پزشک خانواده رديف و اعتبار خاص خود را دارد و اجراي آن تنها به بودجه ۶هزار ميليارد توماني وابسته نيست اظهار داشت: هدف ما اين بود که با استفاده از اين بودجه سرعت اجراي طرح پزشک خانواده را بهبود بخشيم ولي با اين حال طرح پزشک خانواده متوقف نشده است و در حال حاضر مرحله به مرحله انجام مي شود البته اگر اين بودجه اختصاص پيدا مي کرد سريع تر به نتيجه مي رسيدم و گفته رئيس جمهور که گفته بودند لازم نيست اين طرح در طول برنامه ۵ساله اجرا بشود و شما مي توانيد ۲ساله آن را انجام دهيد، نيز محقق مي شد.

بودجه وزارت بهداشت از وزارت راه قابل برگشت نيست


اما دولت سال گذشته نيز از محل سهم ۳هزار ميليارد توماني وزارت بهداشت، بيش از هزار ميليارد تومان آن را به وزارت راه و شهرسازي پرداخت کرد، برگشت اين بودجه به وزارت بهداشت ديگر سوال خراسان از معاون پارلماني وزير بهداشت بود که محسن پور پاسخ داد: در بودجه سال ۹۰ سهم وزارت بهداشت حدود ۳هزار ميليارد تومان تعيين شده بود که از اين ميزان حدود ۲هزار ميليارد تومان آن تخصيص يافت اما باقي مانده آن به وزارت راه و شهرسازي تعلق گرفت و از آن جا که سال مالي ۹۰ تمام شده است و وارد سال ۹۱ شده ايم برگشت اين بودجه به وزارت بهداشت امکان پذير نيست.

تلاش مجلس براي اجرايي شدن مصوبه


رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز با بيان اين که دولت هنوز يک ريال از ۶هزار ميليارد تومان سهم سلامت را به وزارت بهداشت پرداخت نکرده است، از عملکرد دولت در حوزه سلامت انتقاد کرد و گفت: متاسفانه با وجود اين که پرداخت ۶ هزار ميليارد تومان سهم سلامت به وزارت بهداشت در قانون بودجه آمده است هنوز ريالي از اين پول از سوي دولت پرداخت نشده است.حسينعلي شهرياري در گفت و گو با مهر افزود: قرار است از طريق ماده قانوني اختيارات مجلس و طبق تبصره ۶ ماده ۳۳ و ماده ۲۳۳ آيين نامه مجلس، دولت را موظف کنيم تا اين مصوبه را هرچه زودتر اجرايي کند.

دولت براي اجراي طرح پزشک خانواده با مشکل اعتبارات مواجه است

عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز با بيان اين که در صورت اختصاص بودجه ۶ هزار ميليارد توماني به وزارت بهداشت طرح پزشک خانواده با سرعت بيشتري اجرايي مي شود گفت: اين طرح اکنون به صورت مقطعي و محدود در برخي از مناطق کشور درحال اجرايي شدن است.دکتر هاشم زهي در گفت وگو با خراسان افزود: هرچند دانشگاه علوم پزشکي براي اجراي کامل اين طرح اعلام آمادگي کرده است اما به نظر مجلس در اجراي اين طرح مشکلات اختصاص اعتبارات ديده مي شود و وزارت بهداشت نمي تواند اين طرح را آن چنان که تمايل دارد اجرايي کند.
منبع: روزنامه خراسان
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.19971s, 18q