پرستاران باز هم اعتراض كردند /دبير كل خانه پرستار: جامعه پرستاري ملتهب است

۱۳۹۲/۰۹/۲۶ - ۱۵:۳۶ - کد خبر: 89105
پرستاران  باز هم اعتراض  كردند /دبير كل خانه پرستار: جامعه پرستاري ملتهب است
سلامت نیوز : اعتراض پرستاران به اجرا نشدن قانون ارتقاي بهره وری كاركنان باليني نظام سلامت و تعرفه گذاري خدمات پرستاري، وارد مرحله تازهتري شد. در يك هفته گذشته دو بيمارستان پايتخت شاهد تجمع اعتراضآميز پرستاران نسبت به اجرا نشدن قانون بودند.
پس از تجمع اعتراضي پرستاران بيمارستان شريعتي كه روز چهارشنبه گذشته رخ داد روز گذشته بيش از 150 نفر از پرستاران مجتمع بيمارستان امام خميني(ره) در محوطه اين بيمارستان تجمع كرده و خواسته هاي خود را به رئيس بيمارستان اعلام كردند. هر چند به گفته دبير كل خانه پرستار جز در يك مورد، خطاب پرستاران به وزيربهداشت بود. اين اعتراض ها نسبت به اجرا نشدن قانون ارتقاي بهره وري كاركنان باليني نظام سلامت كه بيش از پنج سال از تصويب آن ميگذرد و همچنين قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري كه چهار سال پيش از سوي مجلس تصويب شده بود كه البته تنها به تهران محدود نشد.
در ماههاي گذشته در دو بيمارستان شيراز و تبريز نيز پرستاران اعتراض خود را اعلام كرده بودند. پايين بودن كارانه موضوع مشتركي بود كه از سوي پرستاران دو بيمارستان شريعتي و امام خمینی مورد اعتراض قرار گرفت. گفته مي شود كارانه پرستاران از چهار سال گذشته تاكنون افزايشي نداشته، اين در حالي است كه همين ميزان نيز با تاخير پرداخت ميشود.
البته اين موضوع تنها بخشي از خواسته پرستاران بود كه مدتهاست ازسوي خانه پرستار دنبال ميشود. محمد شريفي مقدم در گفتگو با روزگار درباره تجمع اعتراضي پرستاران در بيمارستان امام خميني (ره)توضيح داد: "علت تجمع پرستاران در روز گذشته، مطالبات تحقق نيافته شان بود. مدتهاست هيچ توجهي به حقوق پرستاران نميشود، اما اكنون عرصه بر آنها تنگ شده و خواهان تحقق خواسته شان هستند."
او به مطالبات تحقق نيافته پرستاران اشاره كرد. »اعتراض روز گذشته پرستاران پنج محور داشت؛ يكي از بحثهاي مهمي كه از سوي پرستاران دنبال ميشود، موضوع "فوق العاده جذب" كاركنان هيات علمي وزارت بهداشت است. تبعيض مهمترين موضوعي است كه پرستاران از آن رنج ميبرند.« شريفي مقدم در توضيح "فوق العاده جذب" گفت: "اين موضوع به شكلهاي مختلف بر احكام كاركنان اعمال ميشود، در واقع فوقالعاده جذب ميزان حقوق اضافه اي است كه به كاركنان تعلق ميگيرد.

براي نمونه در سال 85، وزير وقت علوم فرمولي به دولت داد كه در آن با توجه به سابقه كاركنان و مدرك تحصيلي شان، 100 تا 150 هزار تومان به حقوق كاركنان اين وزارتخانه اضافه شد، اواخر سال 8۹ نيز كامران دانشجو درخواستي به رياست جمهوري ارائه كرد كه بر اساس فوق العاده جذب، 150 تا 250 هزار تومان به حقوق كاركنان اين وزارتخانه افزوده شد، كه اين ميزان حقوق اضافه شده از اسفندماه سال 8۹، زماني كه هنوز بودجه سال ۹0 تعيين نشده بود، از بودجه وزارت علوم به كاركنان پرداخت شد.
او ادامه داد: پرستاران روز گذشته ميزان حقوق خود با وزارت علوم را مقايسه كرده و درخواست كردند اين موضوع به آنها نيز تعلق پيدا كند.
او تاكيد كرد: پرستاران به اين موضوع اعتراض دارند كه چرا هر دو گروه كه كارمند دولت هستند حقوق برابري ندارند.«وزير بهداشت مخاطب پرستاران بود دبير كل خانه پرستار بر اين نكته تاكيد كرد كه جز در مورد تاخير در پرداخت كارانه، مخاطب پرستاران امام خميني(ره) وزير بهداشت بود چرا كه او بايد پيگير مطالبات پرستاران باشد. شريفي مقدم تاخير در پرداخت كارانه ها را يكي ديگر از موارد اعتراضي پرستاران عنوان كرد: »كارانه پرستاران در مقايسه با هيات علمي وزارت بهداشت بسيار ناچيز است.

تمام بار سنگين بيمارستان بر دوش پرستاران است. اين در حالي است كه 80 درصد درآمد بيمارستان به جيب افراد خاصي وارد ميشود. از همه اينها گذشته حدود شش ماه است كه كارانه پرستاران از سوي بيمارستان امام(ره)پرداخت نشده است، كه البته اين موضوع بايد از سوي رئيس بيمارستان پيگيري شود.

به گفته او بيمارستان امام خميني(ره)18 ميليارد تومان به شركتهاي دارويي و... بدهكار است. او ادامه داد: »اكنون پنج هزار نفر نيرو در بيمارستان امام خميني(ره)مشغول به كار هستند. از اين تعداد تنها يك هزار نفر پرستار هستند و چهار هزار نفر كارمند. اين در حالي است كه نيروي ستادي يا همان كارمندان در اين بيمارستان بر اساس استاندارد وزارت بهداشت بايد يك هزار نفر باشند، از اين رو سه هزار نفر كارمند در اين بيمارستان اضافه هستند. تمام اين اتفاقات در شرايطي رخ ميدهد كه بيمارستان امام (ره)با كمبود پرستار مواجه است.« دبير كل خانه پرستار، با بيان اينكه كارمندان وزارت بهداشت اكنون 32 ساعت در هفته كار ميكنند، گفت: اين در حالي است كه پرستاران 40 تا 44 ساعت مشغول به كار هستند، در ماه رمضان نيز با كاهش ساعت كاري كارمندان، پرستاران همچنان همان تعداد ساعت قبلي را كار ميكنند.

او با بيان اينكه تجمع روز گذشته پرستاران در بيمارستان امام(ر0) از ساعت 8 آغاز شد و تا ساعت 11 ادامه داشت، ادامه داد: "متاسفانه رئيس بيمارستان توجهي به خواسته پرستاران نكرد و حتي در پايان با ادبيات تهديدي با آنها صحبت كرد." شريفيمقدم در پاسخ به اينكه چرا پرستاران تجمع خود را در مقابل وزارت بهداشت برپا نمي كنند، گفت: »ممكن است اين اقدام مورد بهره وري عدهاي قرار گيرد از اين رو بهترين مكان براي اعالم اعتراض بيمارستان بود.

او بر اين نكته تاكيد كرد كه با اجرا نشدن قوانين، جامعه پرستاري كشور ملتهب شده است: »متاسفانه در چند سال گذشته جامعه پرستاري كشور در بدترين شرايط ممكن قرار دارد. مشكالت پرستاري ما مربوط به تمام كشور است. اجرا نشدن قوانين نيز در نهايت منجر به متضرر شدن مردم ميشود.
« بي اطلاعي رئيس نظام پرستاري اين دو تجمع اعتراضي از سوي پرستاران درحالي رخ ميدهد كه رئيس سازمان نظام پرستاري از آن اظهار بي اطلاعي كرد.
غضنفر ميرزابيگي به روزگار گفت: الان در تهران نيستم اطلاع ندارم چه اتفاقي افتاده است.« او اما درباره موارد اعتراضي پرستاران كه يكي از آنها اجراي قانون ارتقاي بهره وري است، گفت: »تمام دانشگاههاي علوم پزشكي مشغول اجراي آن هستند، حدود 40 درصد از دانشگاهها برنامه هاي آن را نوشته و قرار است از شهريورماه اجرا شود.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.16947s, 18q