جنگ ارگانيك عليه سرطان سينه

۱۳۹۲/۰۹/۲۶ - ۱۵:۳۶ - کد خبر: 89126
جنگ ارگانيك عليه سرطان سينه
سلامت نیوز :دانشمندان باشگاه علوم زيستي آزمايشگاه ملي كاليفرنيا ، مكانيسمي را در بدن انسان كشف كردند كه مي تواند فصل تازه اي در درمان سرطان سينه محسوب شود.
آنها در محيط آزمايشگاهي ، تعدادي سلول تمايز يافته بافت سنگفرشي پستان موش را كشت داده ، سپس به داخل توده سرطان سينه تزريق كردند ، با كمال تعجب سلولهاي سرطاني منهدم شدند.
در مرحله بعد ، آنها هر كدام از سلولهاي تمايز يافته پستان را جداسازي كرده و جداگانه كشت دادند تا مشخص شود كدام گروه از اين سلولها توانايي انهدام سلولهاي سرطاني را دارا مي باشند.
در نهايت ماده اي را پيدا كردند كه عامل اصلي يان دفاع بيولوژيكي عليه سرطان است. IL-25 يا اينترلوكين – 25 ، ماده ايست كه يك گروه تخصص يافته از سلولهاي سنگفرشي پستان ترشح مي نمايند ، تا سلولهاي سرطاني را نابود كنند.
اين ماده پس از ترشح به گيرنده هاي خاصي در سلولهاي سرطاني چسبيده و در نهايت موجب مرگ آنها مي شوند.
بديهي است با چنين مكانيسم طبيعي ، انتظار مي رود سرطان سينه هرگز به وجود نيايد . اما چرا همچنان شاهد بروز اين بيماري در زنان هستيم؟ اين سوال را دكتر Bissell رهبر گروه محققين پاسخ ميدهد:
اين سلولهاي تخصص يافته تنها در دوره هاي خاصي از زندگي بانوان شكب مي گيرند و بعد از آن از بين ميروند ، دوره بارداري و شروع بلوغ . به همين دليل است كه ما در دوران بارداري و اوايل بلوغ شاهد بروز سرطان سينه در خانمها نيستيم.
پاسخ دكتر Bissell ، معماي ديگري را هم برايمان حل كرد. در گذشته محققين دريافته بودند ، زناني كه سابقه بچه دار شدن دارند كمتر از ناني كه هرگز بچه دار نشده اند دچار سرطان سينه مي شوند. اكنون ما علت آنرا هم در يافته ايم.
دانشمندان در تلاشند تا بتوانند از نتايج اين تحقيق براي ريشه كني سرطان سينه در زنان بهر مند شوند.
از دكتر Bissell در خصوص مزاياي اين روش در مقايسه با روش هاي درماني گذشته سوال شد . پاسخ دادند:
با توجه يه اينكه گيرنده هاي مخصوص اينترلوكين-25 فقط در سلولهاي سرطاني وجود دارد ، ترشح آن بر روي سلولهاي طبيعي هيچ تاثيري نخواهد داشت ، در نتيجه استفاده از آن در اهداف درماني عارضه جانبي در بر نخواهد داشت.


سمت چپ : سلولهاي سرطان سينه با پيكان نشان داده شده است.
سمت راست : انهدام كامل سلولهاي سرطاني پس از درمان بيولوژيك


تهیه کننده و مترجم:علیرضا فرید خمامی- پرستار آنکولوژی

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.73419s, 18q