مشاركت همگاني در تامين خون سالم ( بزرگداشت 9 مرداد، روز ملي اهدا خون)

۱۳۹۲/۰۹/۲۶ - ۱۵:۳۶ - کد خبر: 89389
مشاركت همگاني در تامين خون سالم ( بزرگداشت 9 مرداد، روز ملي اهدا خون)

همانطور كه مي دانيم تامين خون سالم و كافي براي بيماران و نيازمندان به خون، تنها از طريق اهدا كنندگان داوطلب خون حاصل مي گردد. در اين امر توجه ويژه بايد معطوف جوانان شود و راهبردهاي انتقال خون هر كشور بايستي بر اساس تشويق جوانان به اهدا خون پي ريزي گردد، زيرا جوانان به عنوان ذخيره پايدار خون براي آينده محسوب مي شوند. برخورد حرفه اي و رفتار مناسب و با مهرباني كارشناسان مراكز خون گيري با اهدا كنندگان خون، به ويژه اهدا كنندگان جوان سبب مي گردد كه فرآيند اهدا خون تبديل به خاطره اي خوشايند براي آن ها شده و در مراجعه مجدد و مستمر به سازمان هاي انتقال خون سهم بسزايي داشته باشد. با تبليغ و اطلاع رساني خوب كه توسط اهدا كنندگان موجود انجام مي شود، افراد ديگري هم به پا پيش گذاشته و به صف اهدا كنندگان خواهند پيوست.
در سال 5 - 2004 ، حدود 39 كشور داراي سيستم انتقال خون 100% داوطلبانه بودند. اين تعداد در سال 7- 2006 به عدد 49 كشور رسيد و سازمان بهداشت جهاني مطمئن است كه كشورهاي زيادي وجود دارند كه در تلاش بوده تا به اين موفقيت نائل شوند و در راه رسيدن به اين هدف، سخت در كوشش هستند. از نشانه هاي داشتن علاقه براي نيل به اين هدف مي توان به ايجاد كلوب 25 در ژوهانسبورگ آفريقاي جنوبي و در روز جهاني بزرگداشت اهدا كنندگان خون سال 2004 اشاره كرد. اين كلوب توسط جواناني تاسيس گرديد كه خود را متعهد به اهدا خون داوطلبانه مي دانستند. مشابه اين كلوب در كشورهاي متعددي تاسيس گرديده است. هدف اصلي اين جوانان 25 بار اهدا خون قبل از رسيدن به سن بيست و پنج سالگي است. با وجود چنين جمعيت هايي است كه سازمان بهداشت جهاني به رسيدن به اهداف خود اطمينان حاصل مي كند.
اهدا كنندگان جوان خون، با اهدا خون خود، نقش خود را براي پيشرفت انساني در سطح جهاني آغاز مي كنند. آن ها در فعاليت هاي اجتماعي دخيل مي شوند و با شركت در برنامه هاي پيشگيري از ايدز و ساير فعاليت هاي سلامتي و بهداشتي، نحوه زندگي سالم و دوري از رفتار هاي پرخطر را انتخاب مي كنند. اين افراد با مشاركت در برنامه اهدا خون مستمر، باعث نجات جان انسان هاي بيشماري شده و ذخيره خوني كافي از خون سالم را براي هر كشور فراهم مي سازند ، علاوه بر آن با مشاركت در برنامه هاي پيشگيري از ايدز در انتخاب نحوه زندگي سالم و دوري از رفتارهاي پرخطر در ارتقاء سلامتي جامعه خود هم مشاركت دارند.
عليرغم موفقيت در اجراي بسياري از طرح ها و نيل به موفقيت توسط سازمان بهداشت جهاني ، باز هم لازم است كه همگان همكاري كنند تا سطح بهداشت و سلامتي جهاني بالاتر رود. اطلاعات منتشره توسط سازمان بهداشت جهاني نشان مي دهد كه اقدامات فوري براي رفع كمبود و تهيه كافي خون و فرآورده هاي خوني سالم و ايجاد توازن در تامين ملي خون، در بين كشورهاي مختلف جهان، مورد نياز است. در سطح جهان در هر سال بيش از 80 ميليون واحد خوني جمع آوري مي شود اما فقط 40% اين خون هاي جمع آوري شده در كشورهاي با درآمد كم و متوسط است، در حاليكه متاسفانه 82% ساكنان كره زمين در اين كشور ها زندگي مي كنند.
مهمترين دليل براي اين ناكامي در تهيه و تامين خون سالم كافي، مشكل دولت ها براي ايجاد سازمان هاي متمركز انتقال خون به صورت ملي است، كه يكي از اجزا مهم سيستم بهداشتي درماني هر كشور محسوب مي شود. تغيير اين نگرش در حكومت هاي كشور هاي مختلف و كمك در ايجاد برنامه هاي مفيد و موثر در تامين خون سالم، سبب خواهد شد كه خون و فرآورده هاي خوني سالم و كافي جهت بيماران و نيازمندان تامين گردد. خون سالم بايد جزئي از راهبرد سلامتي هر كشوري محسوب شده تا به نياز بخش سلامتي كشور براي كاهش بيماري هايي با منشاء خون مانند ايدز و ساير عفونت هاي منتقله توسط خون، پاسخ داده شود.
هر سال كه مي گذرد نياز به اهدا كنندگان خون افزايش مي يابد و روز ملي اهدا خون كه مصادف با نهم مرداد است، روز قدرداني از اهدا كنندگان اين ماده حياتي است. در ارتباط با انتقال خون در عصر حاضر در ايران مدارك قابل اعتمادي در دسترس نيست ولي به نظر مي رسد كه از سال 1324 اقدامهاي پراكنده اي در بيمارستانهاي مختلف براي انتقال خون صورت گرفت . در سال 1331 به طور همزمان ( يا با چند ماه فاصله)، مركز خون ارتش توسط مرحوم دكتر محمد علي شمس و مركز انتقال خون شير و خورشيد سرخ سابق ( جمعيت هلال احمر ) توسط مرحوم دكتر احمد آژير، تاسيس و شروع به كار نمودند. از اين زمان تا سال 1344 اقدامات متعدد مختلفي جهت استاندارد كردن و سر و سامان دادن به انتقال خون انجام گرفت كه متاسفانه همگي با شكست مواجه شد . مشكل عمده، عدم وجود تشكيلات منظم براي جلب اهدا كنندگان بود. سرويس هاي دولتي و خصوصي (بجز تا حدودي مركز خون ارتش )، متكي به داوطلبين حرفه اي بودند كه اغلب از افراد محروم جامعه بوده و در مقابل وجه ناچيزي ، علي رغم بر خور دار نبودن از سلامت كافي، اقدام به خون دادن مي نمودند، يعني در حقيقت خون خود را مي فروختند.سرانجام به همت دكتر فريدون علا در روز نهم مرداد سال 1353 كوشش هاي چند ساله به ثمر رسيد و سازمان انتقال خون ايران تاسيس و شروع به كار نمود. اين روز، هم اكنون به عنوان روز ملي اهدا خون شناخته مي شود. در روز ملي اهدا خون، عمل خدا پسندانه اهدا كنندگان خون در ايران و بلكه در سرتاسر دنيا گرامي داشته مي شود. در اين روز از كساني تقدير مي شود كه با اهدا داوطلبانه وقت و خون شان زندگي را به بيماران و نيازمندان هديه مي كنند. با گرامي داشت روز ملي اهدا خون به تبيين ارزش اهدا خون داوطلبانه در جهت ارتقاء كيفيت سلامتي جامعه و نقش كليدي اهداكنندگان خون در رابطه با تامين خون سالم پرداخته مي شود. مهمترين هدف برگزاري چنين روزهايي، كه در هر كشوري متفاوت است، توسط دولت ها، سازمان بهداشت جهاني ، سازمان هاي عام المنفعه ، سازمان هاي مردم نهاد و تمام كساني در آن مشاركت دارند "امكان دسترسي تمام نيازمندان و بيماران به خون سالم است " و توجه داشته باشيد كه تك تك افراد در رسيدن به اين هدف نقش اصلي دارند.
حمايت رهبران اجتماعي جامعه ار ترغيب و جذب تعداد كافي از اهدا كنندگان داوطلب و سالم جامعه بسيلر موثر است. سازمان هاي مردم نهاد كه غير دولتي هستند، نيز در اين زمينه ياور و كمك رسان سازمان هاي انتقال خون خواهند بود. اطلاع رساني در مدارس، مركز آموزش عالي و دانشگاه ها و كلوب هاي جوانان در تحريك و تشويق جوانان به خون دادن و متعهد كردن آن ها به استمرار در اين كار موثر است. داشتن رابطه خوب با وسايل ارتباط جمعي و مطبوعات سبب مي گردد كه سازمان هاي انتقال خون از امكانات آن ها براي تبيين اهداف و اعلام نياز هاي خود به عموم جامعه نهايت بهره مندي را دارا باشند و اين فرصتي است تا شنوندگان راديو و بينندگان تلويزيون و خوانندگان روزنامه ها و مجلات با خون سالم و ضرورت اهدا خون سالم مستمر آشنا شوند. پزشكان و پرستاران همكاري كليدي در تشويق بستگان و دو ستان بيماران كه خون گرفته اند به اهداي خون مستمر دارند . سازمان هاي صنفي مانند انجمن هاي پزشكي و پرستاري مي توانند نقش مهم در اطلاع رساني براي اهدا خون و نياز به خون و نيز آموزش پزشكان و پرستاران جهت استفاده درست و بهينه از خون و فرآورده هاي خوني دارند.
دوباره ياد آوري مي گردد، روزهايي مانند روز ملي اهدا خون در ايران و روزهاي ملي اهدا خون در هر كشور و همچنين روز حهاني اهدا كنندگان خون كه مصادف با 14 ژوئن است، فرصت هايي هستند كه به خاطر بياوريم زندگي انسان هاي بسياري به خون اهدايي ما وابسته است. مجروحان تصادفات رانندگي و ساير حوادث، بيماراني كه تحت عمل هاي جراحي بزرگ قرار مي گيرند، مادران در هنگام زايمان، مبتلايان به بيماري هاي خوني مانند تالاسمي و هموفيلي و افراد بيشمار ديگري براي ادامه زندگي به خون و فرآورده هاي خوني سالم نيازمند هستند. اهدا كنندگان داوطلب و مستمر خون، به ويژه جوانان هر كشور، بهترين تامين كننده خون مورد نياز اين نيازمندان هستند.

گروه خبر-اصغر صفري فرد،كارشناس ارشد خون شناسي و بانك خون

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.66282s, 18q