شربت معده در روغن‌های سرخ‌کردنی

شربت معده در روغن‌های سرخ‌کردنی

24 خرداد 1396

رئیس صنایع انجمن غذایی گفت: برخی سودجویان برای شفاف شدن روغن‌های سرخ کردنی به آن شربت معده اضافه می‌کنند که از نظر علمی کاملا غیر مجاز و رد شده است.
6.11441s, 16q