تامین سلامت مصرف کننده با محصولات غذایی غنی شده

تامین سلامت مصرف کننده با محصولات غذایی غنی شده

7 اسفند 1389

در تمام دنيا برخي محصولات غذايي با هدف تامين سلامت مصرف كنندگان با فيبرها غني سازي مي شوند. برخي فيبرها، "پري بيوتيك" هستند كه غذاهاي اختصاصي ميكروب هاي "پروبيوتيك" (ميكروارگانيسم هايي كه آثار مفيدي بر بدن دارند) به شمار مي روند فيبر استفاده شده در اين ماست "پري بيوتيك" با تركيب اينولين است.
غذاهای پروبیوتیك در كشور باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند

غذاهای پروبیوتیك در كشور باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند

3 اسفند 1389

روبیوتیك ها را می توان به صورت كمكی در غذاها گنجاند تا برای سلامتی فرد و جلوگیری از بیماری ها به ویژه بیماری های روده ای به وی كمك كند
7.14081s, 16q