وجود خانه امن در ۲۵ استان برای مراقبت از زنان در معرض خشونت

وجود خانه امن در ۲۵ استان برای مراقبت از زنان در معرض خشونت

6 تير 1398

رییس اورژانس اجتماعی کشور از وجود خانه امن در ۲۵ استان برای مراقبت از زنان در معرض خشونت خبر داد.
7.04167s, 16q