مشاوره‌های پیش از ازدواج فرمالیته است

مشاوره‌های پیش از ازدواج فرمالیته است

29 آبان 1397

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به لزوم اجباری شدن مشاوره‌های پیش از ازدواج گفت: مشاوره‌های پیش از ازدواج نباید مثل مشاوره‌های فعلی که اتفاق می‌افتد فرمالیته باشد بلکه باید مشاوره‌های واقعی، علمی، اثرگذار و کاربردی باشد.
7.03529s, 15q