شنبه ۲ دی ۱۳۸۵ - ۰۰:۰۰
کد خبر: 109

قوانين هر كشور گوياي جايگاه سلامت نزد حاكميت آن كشور است . با توجه به نقش سلامت در توسعه و پيشرفت كشور و نهادينه شدن شعار " انسان سالم; محور توسعه پايدار " در تدوين و تصويب قوانين ، به موضوع سلامت اهميت ويژه داده شده است .

جايگاه سلامت در قانون
در اصول 43، 30، 29، 21، 3 قانون اساسي بر موضوع سلامت و آموزش تاكيد شده است . اصل 29 قانون اساسي ، تامين دسترسي عادلانه به خدمات سلامت را وظايف دولت بر شمرده و آمده است : " برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي ، بيكاري ، پيري ، از كار افتادگي ، بي سرپرستي ، در راه ماندگي ، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني ، دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يك به يك افراد كشور تامين كند . "
در اصل 43 قانون اساسي ، تامين نيازهاي اساسي مسكن ، خوراك ، پوشاك ، بهداشت ، درمان و آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده در بند 12 اصل 3  برطرف ساختن هر نوع محدوديت در زمينه هاي تغذيه ، مسكن ، كار و بهداشت مورد تاكيد قرار گرفته است . حمايت از مادران به خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بي سرپرست در اصل 21 قانون اساسي يادآوري شده است . اصل 3 و اصل 30 قانون اساسي بر فراهم كردن آموزش تحصيلات عالي رايگان تا حد خودكفايي كشور تاكيد دارد .
از طرفي به دليل اعتقاد مبنايي انقلاب اسلامي در تامين عدالت اجتماعي و تامين سلامت براي همه ، در سياستهاي كلان كشور در برنامه هاي توسعه اول تا چهارم به موضوع سلامت توجه ويژه شده است . مواد 84 تا 94 و همچنين مواد 96 ،97 و103 قانون برنامه پنج ساله چهارم به طور روشن وظايف بخش سلامت در خصوص تحقق عدالت را مشخص كرده است . در ماده 84 موضوع امنيت غذا و تغذيه در كشور و تامين سبد غذايي مطلوب و كاهش بيماري هاي ناشي از سوء تغذيه مورد توجه قرار گرفته است . در ماده 40 همين قانون موضوع تامين عدالت اقتصادي در سلامت مورد توجه قرار گرفته و به صراحت بيان كرده است كه مهم سلامت از درآمد ناخالص ملي بايد از5.7 درصد تا پايان برنامه پنج ساله چهارم به 7 درصد برسد و سهم پرداخت مردم به 30 درصد كاهش يابد و سهم بودجه عمومي به 75 درصد ارتقا يابد .
ماده 91 قانون بر برقراري نظام پزشك خانواده و ارجاع و ماده 92 بر درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگي تاكيد دارد ماده 86 و 97 برنامه چهارم توسعه ، دولت مكلف به اجراي برنامه كاهش آسيب در معتادان و گروههاي آسيب پذير و در اولويت قرار دادن برنامه هاي كاهش آسيب نموده است .
 ماده 96 نيز تامين غذاي سالم و كافي و توانمند كردن مردم و موضوع نيازهاي اساسي توسعه را مورد توجه قرار داده است .
در راستاي اجراي قوانين فوق تلاش هاي گسترده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمانهاي مرتبط روز به روز در حال سرعت و شتاب است .

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 4 =