بررسی عملكرد برنامه پزشك خانواده در كشور حاكی از بهبود 21 درصدی وضعیت شاخص مرگ مادران ناشی از عوارض بارداری زایمان در فاصله سال 84 تا 85 است.

براساس این بررسی، میزان مرگ كودكان زیر یكسال (IMR) از شاخص‌های مهم در تعیین وضعیت سلامت جامعه است كه ضمن روند كاهش طی پنج سال گذشته این شاخص در سال‌های 84 و 85 با اجرای برنامه پزشك خانواده كاهش بیشتری نسبت به سال‌های پیش داشته است؛ به نحوی كه درصد بهبود شاخص میزان مرگ كودكان زیر یك‌سال در هزار تولد زنده در سال 85 (دومین سال اجرای برنامه پزشك خانواده) 81/8 درصد است.

میزان مرگ كودكان زیر پنج سال به هزار تولد زنده همانند شاخص IMR نیز رو به كاهش است كه این كاهش در دو سال گذشته نسبت به سال‌های پیش قابل توجه بوده است؛ به نحوی كه بررسی‌ها نشان می‌دهد این شاخص در فاصله 84 تا 85 بیش از 5/8 درصد بهبود وضعیت داشته است.

هرچند سیستم مراقبت بهداشتی قادر به تغییر زیادی در میزان مرگ نوزادان نیست اما در كشور روند كاهش داشته است و این شاخص در سال 85 برای مناطق روستایی تحت پوشش 3/13 در هزار تولد زنده بوده است و درصد بهبود این شاخص نیز در فاصله 84 تا 85 حدود 10 درصد بوده است كه نسبت به سالیان پیش رقم قابل توجهی است.

بر پایه این گزارش، با وجود سالمند شدن جمعیت و انتظار افزایش میزان خام مرگ اما این شاخص در فاصله 84 تا 85 حدود 4 درصد كاهش داشته است. همچنین با توجه به رشد فراوان جمعیت و تعداد زیاد متولدین در دو تا سه دهه قبل كه اینك به سن باروری رسیده‌اند میزان خام موالید طی سالهای پیش افزایش داشته است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =