روش محاسبه انرژی مورد نياز روزانه

۱۳۸۵/۱۲/۰۴ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 1294
روش محاسبه انرژی مورد نياز روزانه

1-ابتدا انرژی پايه را حساب می کنيم( با استفاده از فرمول هريس بنديکت):
(سن×4.7)-(قد×1.7)+(وزن×9.6)+655=برای زنان
(سن×6.8)-(قد×5)+(وزن×13.7)+66= برای مردان
(قد را به سانتيمتر و وزن را به کيلوگرم در نظر می گيريم)


2-سپس فاکتور فعاليت را برای فرد تعيين می کنيم:
-برای افراد بسيار غير فعال= 1.3
-برای افرادی که کمی فعال هستند= مردان: 1.6        /    زنان: 1.5  
-برای افرادی که فعاليت متوسط دارند= مردان: 1.7    /    زنان: 1.6
_برای افرادی که فعاليت سنگين دارند=مردان: 2.1      /   زنان: 1.9


3-انرژی پاِيه را درفاکتور فعاليت ضرب می کنِيم. کالری مورد نياز روزانه بدست می آيد.
65-55% اين کالری را برای کربو هيدرات  30-25% را برای چربی و20-15% آن را برای پروتئين در نظر می گيريم.

 برای محاسبه وزن نرمال به طريق زير عمل می کنيم:

 (اختلاف قد از 150×0.9)+45=زنان-
(اختلاف قد از 150×1.1)+48=مردان-

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
6.32687s, 18q