دوستت دارم‌ ويتامين من!

۱۳۸۵/۱۲/۰۸ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 1359
دوستت دارم‌ ويتامين من!

فونك با اعتقاد به اصل «از آب كره بگير» توانست از پوستة برنج، ماده‌اي كريستالي به‌دست بياورد كه بيماري بري‌بري را «برو بيرون» مي‌كند يعني از بدن بيرون مي‌كند. او نام اين مادة عجيب را «آمين حياتي» (Vite amin) گذاشت و كلمة ويتامين از همين‌جا گرفته شده است.

ويتامين‌ها عناصري هستند كه بدن براي انجام فعاليت‌هاي حياتي خود به آن احتياج دارد اما قادر به ساختن آن‌ها نيست و بنابراين بايد آن‌ها را از طريق تغذيه به دست بياورد.

مصرف ويتامين‌ها آن‌قدر ضرورت دارد كه يكي از ويتامين‌شناسان بزرگ مي‌گويد: «اگر انسان ويتامين‌ها را مصرف نكند بيمار مي‌شود؛ اما اگر ديگر عناصر مورد نياز خود را مصرف نكند، فقط دچار ناراحتي مي‌شود.» البته همين تأكيد بر ضرورت مصرف ويتامين‌ها، تصورات اشتباهي را هم دربارة آن‌ها به وجود آورده است.

مثلا عموم مردم فكر مي‌كنند همة ويتامين‌ها بر همة بيماري‌ها و نارسايي‌ها تأثير مثبت دارند. اتفاقا ‌در اين مقاله، حرف اصلي اين است كه فكر نكنيد همة ويتامين‌ها براي همة بيماري‌ها و نارسايي‌ها مناسب‌اند. فكر كنيد كه براي هر نوع نارسايي و بيماري، ويتامين هماهنگ با خودش كاربرد دارد و حتي فكر كنيد بعضي از ويتامين‌هاي ناهماهنگ مي‌توانند بعضي از اختلالات را تشديد كنند.

ادامة حكايت كشف ويتامين‌ها و شكل‌گيري ويتامين درماني:
 لينوس پالينگ كه دو بار برندة جايزه نوبل شده بود، در سال 1968 از روشي به نام «پزشكي اورتو ملكولر» سخن گفت. «اورتو» به معني ايده‌آل و بهترين است. قدم اول او كه انعكاسي جهاني يافت، تأكيدش بر مصرف مقدار زياد ويتامين ‍C براي جلوگيري از سرماخوردگي بود. اين، تنها قدم اول بود.

در قدم‌هاي بعدي، درمانگران اين روش، به درمان ديگر بيماري‌ها به وسيلة ويتامين‌هاي مختلف پرداختند. از بيماري‌هاي جسمي گرفته تا اعتيادهاي مختلف و حتي بيماري‌هاي رواني و عصبي. اورتوملكولرها  براي شيوة درماني خود به چند دليل استناد مي‌كردند.

اول اين كه رودة بسياري از انسان‌ها، به دليل زندگي متمدن، در شرايطي قرار گرفته است كه قادر به جذب ويتامين‌ها نيست، بنابراين بايد ويتامين‌ها را به صورت مصنوعي به خورد بدن داد.

دوم اين كه مغز انسان براي عملكرد مطلوب خود به انواع ويتامين‌ها نياز دارد و بسياري از بيماري‌هاي رواني و ذهني، به دنبال كمبود برخي از ويتامين‌ها به وجود مي‌آيند. سومين دليل هم اين بود كه با تغيير ميزان تراكم عناصر موجود در بدن انسان مي‌توان به بيماران كمك كرد.

لازم به ذكر است كه در روش مگاويتامين، بر تجويز بعضي از ويتامين‌ها مانند ويتامين C و   B3 و در مواردي ويتامين  A و  B و  E تأكيد بيشتري مي‌شود.

در اين مقالة كوتاه، سعي داريم شما را با كليات‌ و نكات كاربردي‌تر و مهم‌تر «ويتامين درماني» آشنا كنيم. در ويتامين درماني براي هر بيماري و اختلالي تجويزي ويتاميني وجود دارد، اما در اين‌جا نمي‌خواهيم به همة بيماري‌ها و اختلالات اشاره كنيم و فقط بعضي از شايع‌ترين اختلالات را ذكر مي‌كنيم.

نسخه درماني فوق العاده

آدم طاس بايد 5 بار بوق بزند و يك بار آي بكشد.
دردهاي عصبي را با ويتامين «پ» فارسي (و نه انگليسي) مي‌شود تخفيف داد.
داروي فشارخون پايين «اسب» است.

بوي بد دهان را با «جيپس» مي‌توان رفع كرد.
اگر كسي خستگي اعصاب داشته باشد، بايد خود را با كلمة «بد» كه توسط يك فرد لكنت‌دار تلفظ مي‌شود درمان كند. نسخة او «بببد» است. كسي كه مي‌خواهد دوپينگ كند، كافي است با همين روش، كلمة بس را بگويد، يعني بگويد «بببس».

كساني كه لاغرند و مي‌خواهند وزن‌شان اضافه شود، دارويشان در الفباي انگليسي است.
آدم چاق را بايد لام سبيلش را كند.

كسي‌كه ريزش مو دارد، بايد با سه سوت بگويد «ب» اما بع نگويد چون در شأن گوسفندهاست.

درمان «زكام» در «داس» است.

بي‌اشتهايي را با «سبد» مي‌شود حل كرد و اشكال در رشد كردن را با «سِبد»
درمان قاعدگي دردناك به كمك «باده» صورت مي‌گيرد.

يبوست را با «كاسب» مي‌شود از بين برد.

اگر دندان‌هايتان فقر ويتامين دارد راه‌حل در «عدس» است، اما نه عدس خوردني.
براي درمان آنژين بايد اسب را مثل دو ساله‌ها تلفظ كرد و گفت «ابس» (نه اشب). بقيه را هم ديگر خودتان حدس بزنيد.

رمز گشايي
اصطلاحاتي كه در بالا ذكر شد، همه واقعي بودند. اين اصطلاحات، تركيب ويتاميني درمان‌كننده را در مورد هر بيماري نشان مي‌دهند. بنابراين:

ويتامين‌درماني طاسي، اين است: ويتامين‌هايB1+B2+B3+B6+B+I  (يعني 5 بار بوق بزند يك بار آي بكشد.)

دردهاي عصبي: B12+B6+B1 (وقتي سه تا ويتامين ب را با هم جمع كني، يك ويتامين پ فارسي به دست مي‌آيد يعني: ب+ب+ب = پ)

فشارخون پايين: اسب (يعني B1، C، A)

بوي بد دهان: جيپس (G.I.P.C)

خستگي اعصاب:  بببد (B1. B3. B6. D)

لاغري:  A. B. C. D. E. F(منتها  Bآن شامل B1+2+3+6+1  است با اين توضيح كه B11، يعني كارنيتين از آن اشتهاآورهاست.)

چاقي مفرط C .E.B1. I (و اختصاصاً براي اضافه چربي: J)

ريزش مو:   B2. B5. B8(ببب)

زكام: داس D.A.S

بي‌اشتهايي: سبد يعني11+8+2. C. A. B 1 D (مخصوصا اگر اين سبد خوردني پر از ويتامين B11باشد، چون B11معروف به ويتامين اشتهاست.)

قاعدگي دردناك: باده (B1+ 3+6 A. D .E)

يبوست: كاسب (يعني K A C B1+2+3+5+6)

فقط ويتامين دندان: عدس (A.D.C)

آنژين: ابس (A+B1+C)

دردهاي عصبي:  B1. B6. B12 (يعني ويتامين پ فارسي چون ب+ب+ب مي‌شود پ)
اشكال رشد (سِِِبد، همان سبد منتها با لهجه... آره يعني  B+A+D (كمپلكس). C+E
و اما ...... اين بار رمزها را  مي‌گويم؛ اصطلاحات را خودتان پيدا كنيد!

پيري: B3 و E

فشار خون بالا: B2. B3. C2. E. I. J. P. B1   (كمي شبيه لاغري شد)

خشكي و سختي پوست: A. B1. B2. C. C2. P   و كلا براي بيماري‌هاي پوستيB3  (البته B3 ضد اسهال هم هست) 

تب: A. C

دوپينگ:  C. B. B6.B3

ضد تهوع:   B6(البته اگر تهوع شما ناشي از خوشي مسافرت هوايي يعني در هواپيما باشد   B1مؤثر است.)

ضعف تغذيه:  Bكمپلكس

كاهش حافظه:  B1+B3

ورم پلك: B8. B2. C. A

سنگ كليوي: E. B13. B6

نفخ:   B13(چون بي‌اش 13 است، فكر نكنيد كه نحس است بلكه نحسي معده را از بين مي‌برد)

كار فكري زياد: Bكمپلكس و C

ويتامين‌ها،متخاصم و متحد

اگر بدون توجه به اختلالات احتمالي و بدون داشتن بيماري خاص مي‌خواستيد ويتامين‌خواري كنيد، بايد به شما عرض كنم كه بعضي از ويتامين‌ها دوستان نابابي براي همديگر هستند. اگر آن‌ها را با هم وارد بدنتان كنيد، بايد منتظر باشيد كه كمي هم بي‌ادبي و بي‌تعادلي از خود نشان دهند...

از طرفي بعضي از ويتامين‌ها هم خيلي با همديگر سازگار و صميمي هستند. مثلا تركيب ويتامين‌هاي C+B3+P يك گروه دوستي است كه براي همة بزرگسالان توصيه مي‌شود.

حالا اگر در اين تركيب ويتامين J را جايگزين B3 كنيد، كارايي اين گروه دوستي تغيير مي‌كند و توانايي اصلي آن‌ها سم‌زدايي از كبد خواهد شد. گروه‌هاي سازگار و ناسازگار مختلفي بين ويتامين‌ها و مواد معدني و كلا ريز عنصرها وجود دارد.

البته گروه‌هاي دوستي فقط در ميان ويتامين‌ها با هم نيست بلكه چنين همخواني‌هايي ميان بعضي از ويتامين‌ها با بعضي از اسيدهاي آمينه يا مواد معدني هم وجود دارد. به عنوان مثال به گروه‌هاي دوستي زير توجه كنيد:

ويتامين  Aاثر بخشي بيشتري با كلسيم، فسفر، منيزيم و سلنيوم دارد. 

ويتامين B با كبالت، مس، آهن، منگنز و پتاسيم رفيق‌تر است.

ويتامينC علاقة بيشتري به كلسيم، مس، منيزيم، سلنيوم و سديم دارد. وقتي با آن‌ها است، كارهاي بيشتري از او برمي‌آيد.

ويتامين E كلسيم، آهن، منگنز، فسفر، پتاسيم، سلنيوم، سديم و روي را به عنوان هم‌گروه‌هايش ترجيح مي‌دهد و با آن‌ها بهتر مي‌تواند كار كند.

 ويتامين، طبيعي يا مصنوعي

ويتامين‌ها به مقدار اندك در ميوه‌ها و سبزي‌ها و ديگر غذاهاي طبيعي وجود دارند. اما همين مقدار اندك، بسيار با اهميت‌تر و تأثيرگذارتر از ويتامين‌هايي است كه به صورت مصنوعي تهيه مي‌شوند. ويتامين‌هاي مصنوعي تأثير گذارند، اما ممكن است پيامدهاي منفي (هر چند ضعيف) را نيز به دنبال داشته باشند. بنابراين فقط وقتي از ويتامين مصنوعي استفاده كنيد كه ويتامين طبيعي در دسترس نيست.

نكته: اگر مجبور شديد از ويتامين مصنوعي استفاده كنيد، بد نيست در جعبة آن‌ها چند دانه برنج بگذاريد، چون برنج با جذب رطوبت، مانع از مرطوب و تخريب شدن قرص‌هاي ويتامين مي‌شود.

اگرچه هر گردي، گردو نيست ولي هر ويتي، ويتامين است.
فكر مي‌كنيد چند نوع ويتامين وجود دارد؟ بيشتر مردم جوابشان به اين سؤال، ويتامين‌هاي  A.B (از B1 تا B6و B12)و E. D.B . ا ست. ولي جواب درست به اين سؤال اين است: خدا مي‌داند چند نوع ويتامين وجود دارد اما تا زمان ما اين ويتامين‌ها كشف شده:

چندتايي كه بالا گفتم به علاوة PP .O. N. M. L. K. J. I. H. G. F، PH،U.T
از طرفي وقتي مي‌شنويم ويتامين  B1تا  B12فكر نكنيم كه از B1تا  B12ويتامين  داريم. در واقع ويتامين‌هاي B معروف‌تر عبارت‌اند از: B1 تاB12. B8. B10  B6 .

بنابراين عملا ويتامين  B9 و B8 و B7نداريم. اما تعدادي ديگر از ويتامين‌هاي  Bداريم كه به دليل ناتواني در امر تبليغات و نتيجتا مشهور نشدن، معرف حضور ما نيستند. مانند: BX. BT. BC. B17. B15. B13

 دور نريزيد

اگر مي‌خواهيد ويتامين‌هاي خود را از ميوه‌ها و سبزيجات و غذاهاي معمولي تهيه كنيد (كه بهتر است همين كار را بكنيد مگر اين كه غذاهاي طبيعي در دسترس نباشد) چند گفته را ناگفته نگذاريم: سبزيجات را بعد از شستن، مدت زيادي در آب نگه نداريد تا ويتامين آن‌ها «زيادي كم» نشود.

سالاد را همان موقعي كه مي‌خواهيد بخوريد، درست كنيد مخصوصا‌ گوجه‌فرنگي را.
سبزي‌ها را با يك چاقوي تيز و تميز و در عين حال، كاري، برش بزنيد؛ چون ويتامين‌هاي  AوC را در نتيجة ناشي‌بازي هنگام خرد كردن، از دست مي‌دهيد.

اگر نتوانستيد ميوه و سبزي را تازه‌تازه مصرف كنيد، توجه داشته باشيد  سبزيجات و ميوه‌جاتي كه فورا منجمد شده‌اند، عناصر حياتي‌شان بيشتر از آن‌هايي است كه چند روز در يخچال مانده‌اند.

سبزيجات منجمد شده را همان‌طور در حالت منجمد بپزيد و سعي نكنيد اول يخ آن را ذوب كنيد.

غذاهاي تازه منجمد شده كاملا بهترند، اما غذاهاي منجمد هم كاملا از كنسرو شده بهتر هستند.

هر چه زمان پختن و آب غذاهاي حاوي سبزي، كمتر باشد، تأثيرگذاري ويتاميني آن‌ها، مؤثرتر است.

شيرهايي كه در بطري‌هاي بي‌رنگ هستند، در مقابل نور آفتاب ويتامين‌هاي A، D و  B2 خود را از دست مي‌دهند. نان‌ها هم در برابر نور، مواد تغذيه‌اي خود را مي‌بازند.

موادي كه هنگام تهيه، برشته يا قهوه‌اي رنگ مي‌شوند، ويتامين كمتري دارند. همچنين اگر به ويتامين C و B1بيشتري احتياج داريد، در غذاي خودتان جوش شيرين نريزيد.

وقتي غذا را در ظروف مسي مي‌پزيد، ويتامين‌هاي E، C و اسيد فوليك آن‌ها از بين مي‌رود. در عوض ظروف آهني مي‌توانند آهن غذاي شما را بيشتر كنند (شوخي نمي‌كنم) ولي ويتامين C را  از بين مي‌برند.

 
     
  
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
7.34227s, 18q