رايحه اسطوخودوس در کاهش اضطراب زايمان موثراست

۱۳۸۸/۰۶/۱۲ - ۱۰:۵۴ - کد خبر: 17143
رايحه اسطوخودوس در کاهش اضطراب زايمان موثراست
اين مطالعه با هدف تعيين تأثير استشمام رايحه اسطوخودوس بر سطح اضطراب در زنان نخست‌زا و بررسي تغييرات غلظت پلاسمايي كورتيزول، سروتونين و 5- هيدروكسي ايندول استيك اسيد (5-HIAA) توسط فيروزه ميرزايي، کارشناس ارشد دانشکده پرستاري و مامايي رازي و جمعي از همکارانش انجام شده است.

زنان نخست‌زا در هنگام زايمان دچار اضطراب شديدي مي‌شوند كه همين اضطراب، سبب كاهش شانس زايمان طبيعي خواهد شد.

از طرف ديگر، تحقيقات نشان مي دهند كه استشمام رايحه اسطوخودوس منجر به كاهش استرس و اضطراب مي‌شود.

اين مطالعه بر روي 121خانم باردار نخست‌زاي مراجعه‌كننده به اتاق درد بيمارستان‌هاي حافظ و زينبيه شيراز كه در هفته 37 بارداري يا بيشتر بودند و ديلاتاسيون سرويكس آنها 4-3 سـانتي متر بود، انجام شد.

افراد به دو گروه شاهد و مورد تقسيم شدند. افراد گروه مورد به مدت يك ساعت اسانس اسطوخودوس را استشمام كردند.

پرسش‌نامه اسپيل‌برگر توسط افراد هر دو گروه قبل و بعد از رايحه‌درماني تكميل شد. نبض و فشارخون، غلظت پلاسمايي هورمون‌هاي كورتيزول، سروتونين و 5-HIAA ، قبل و يك ساعت پس از رايحه‌درماني در هر دو گروه اندازه‌گيري شد.

يافته‌ها حاکي از آن است که قبل از مداخله، سطح اضطراب و غلظت هورمون‌ها در هر دو گروه يكسان بود. پس از رايحه‌درماني، سطح اضطراب و غلظت كورتيزول گروه مورد به‌طور معني‌داري نسبت به گروه شاهد كاهش و غلظت سروتونين و 5-HIAA افزايش نشان داد.

غلظت كورتيزول بعد از مداخله در گروه مورد نسبت به گروه شاهد كاهش معني‌داري داشت. رايحه بر ميزان نبض و فشارخون افراد تأثيري نداشت.

نتايج نهايي بررسي مويد اين مطلب است که استشمام رايحه اسطوخودوس باعث كاهش سطح اضطراب هنگام زايمان، كاهش ترشح كورتيزول از غده آدرنال و افزايش ترشح سروتونين از دستگاه گوارش مي‌شود.

خلاصه اين مقاله در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي کرمان به چاپ رسيده است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.49291s, 18q