سلامت نیوز : معاون درمان صندوق بیمه خدمات درمانی گفت: مصوبه میزان «حق بیمه» هنوز به این صندوق ابلاغ نشده است.

مرتضی ادیانی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینكه "سرانه درمان" خانواده‌های كاركنان كشوری و لشگری شاغل و بازنشستگان، امسال پنج درصد حداقل حقوق و دستمزد تعیین شده است، یادآور شد: این رقم نسبت به سال گذشته اندكی كاهش یافته است.

به گفته وی، سرانه درمان كاركنان دولت در سال 89، معادل هفت درصد حداقل حقوق و دستمزد بوده است.

وی در پاسخ به اینكه آیا سرانه درمان تعیین شده برای پوشش هزینه‌های بخش درمان كافی است، عنوان كرد: كافی بودن سرانه درمان بستگی به مصارف این حوزه دارد و قانونگذار كه در سه سال نخست برنامه پنجم توسعه، پنج درصد حداقل حقوق و مزایای مستمر را برای سرانه درمان در نظر گرفته است، به شورای عالی بیمه سلامت تكلیف كرده كه نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای كلیه ارائه دهندگان خدمات تشخیصی و درمانی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی بر اساس مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی، اقدام كند.

حق بیمه گروه‌هایی كه حقوق و دستمزد مشخصی ندارند، بر اساس «حداقل حقوق و دستمزد مشمول قانون كار» محاسبه می‌شود

ادیانی با اشاره به اینكه سرانه درمان "سایر اقشار"، تا پیش از این به صورت رقم ثابت تعیین می‌شد، خاطرنشان كرد: سرانه این اقشار در سال گذشته، هشت هزار تومان تعیین شده بود.

وی افزود: پیشنهاد صندوق بیمه خدمات درمانی در جلسات كارشناسی دبیرخانه شورای عالی بیمه به صورت كسر درصدی از حقوق و دستمزد برای كلیه گروه‌های بیمه شده ارائه شد و گروه‌هایی كه حقوق و دستمزد مشخصی ندارند، این درصد بر اساس «حداقل حقوق و دستمزد مشمول قانون كار» محاسبه می‌شود.

تكلیف سرانه درمان «بیمه ایرانیان» هنوز مشخص و به صندوق ابلاغ نشده است

معاون درمان صندوق بیمه خدمات درمانی اضافه كرد: تكلیف سرانه درمان در نظرگرفته شده برای بیمه ایرانیان نیز هنوز مشخص و به صندوق بیمه خدمات درمانی ابلاغ نشده است.

ادیانی در خاتمه، شیوه كسر درصدی از حقوق و دستمزد به عنوان مبنای محاسبه سرانه درمان را اقدام درستی ارزیابی و خاطرنشان كرد: این شیوه برای كلیه اقشار بیمه شده بهترین روش است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 11 =