زخمهايي که به سرعت ترميم مي شوند

۱۳۸۶/۰۲/۰۶ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 2842
زخمهايي که به سرعت ترميم مي شوند

در ميان انواع زخم بندها نيز، زخم بندهاي هيدروژلي به عنوان اولين انتخاب در درمان آسيبهاي ناشي از سوختگي ها، زخمهاي بستر و زخمهاي داراي ترشحات و عفونت زياد که نيازمند خنک کردن بافتهاي آسيب ديده هستند، مطرحند. اين زخم بندها نه تنها فرآيند التيام زخم را تسريع مي کنند، بلکه به عنوان سامانه آزادسازي کنترل شده ، دارو را به ميزان مشخص و به صورت موضعي در محل زخم آزاد مي کنند.
بر همين اساس يکي از دانش آموختگان دانشگاه اميرکبير موفق شده است با استفاده از نانوکامپوزيت ها، زخم بندهاي هيدروژلي هوشمند بسازد. گفتگوي ما را با محمد مجملي بخوانيد.

نانوکامپوزيت ها چه هستند و از چه ترکيباتي ساخته مي شوند؟
کامپوزيت ها دو يا چند ماده با خاصيت متشکل از فاز زمينه و فاز تقويت کننده هستند و شامل سراميک سراميک ، پليمر سراميک و فلز سراميک مي شوند. نانوکامپوزيت نيز کامپوزيتي است که يکي از فازهاي تشکيل دهنده آن ذرات ، در اندازه هاي 1100 نانومتر است. نانوکامپوزيت پليمر سراميک ، ترکيبي است که فاز زمينه آن پليمري و فاز تقويت کننده آن ذرات خاک رس است.

استفاده از نانوکامپوزيت ها در ساخت زخم بندها چه مزيتهايي دارد؟
استفاده از ذرات نانو خاک رس به عنوان سدي در برابر آزاد شدن يکباره دارو از زخم بند عمل مي کند. گذشته از آن ، باعث بالا رفتن استحکام زخم بند مي شود و در همان حال موجب بهبود خاصيت تورمي ، خاصيت کششي و بهبود تبخير آب درون زخم بند نيز مي گردد.

نانوکامپوزيت براي استفاده در زخم بندها بايد تحت چه شرايطي قرار بگيرد؟
بايد از نظر سمي بودن کاملا با شرايط زيستي سازگار باشد.

نحوه عملکرد اين زخم بندها چگونه است ؟ چه موارد کاربردي دارند؟
اين نوع زخم بند پس از قرار گرفتن روي زخم با توجه به خاصيت تورمي ، مي تواند مايعات ترشح شده از زخم و عفونت به وجود آمده را به درون شبکه خود جذب کند. در عين حال با ايجاد سطحي مرطوب روي زخم باعث افزايش سرعت التيام زخم مي شود. از سوي ديگر، مانع نفوذ ميکروارگانيسم ها و باکتري ها به درون زخم مي شود، در حالي که اکسيژن به راحتي از آن عبور مي کند.
با توجه به شفافيت مناسب اين نوع زخم بند، مشاهده سطح زخم براي بررسي مراحل التيام زخم امکان پذير است.


هيدروژل ها مي آيند

هيدروژل ها، شبکه هاي پليمري سه بعدي هستند که با ايجاد اتصالات عرضي بين زنجيره هاي پليمري تهيه مي شوند. آنها در اثر تماس با محلول هاي آبي ، عکس العمل نشان مي دهند و قادرند ميزان بسيار زيادي از مايعات پيرامونشان را به درون شبکه خود جذب کنند.
هيدروژل ها به دليل داشتن خواص تورمي بي نظير، قادرند ميزان فراواني از مايعات و ترشحات زخم را جذب کرده و با تبخير ميزان کنترل شده و محدود آنها، سطحي مرطوب روي زخم ايجاد کنند. زخم بندهاي هيدروژلي از نظر ايجاد و نگهداري چنين محيط مرطوبي در سطح زخم ، در بين انواع زخم بندهاي مرطوب ، بي نظير هستند. زخم بندهاي هيدروژلي در حالت کلي شفافيت نسبتا مناسبي دارند و ازاين رو امکان نظارت مستمر بر زخم امکان پذير مي شود.
زخم بندهاي هيدروژلي ، به دليل داشتن ساختار متخلخل ، اغلب مي توانند اکسيژن و ديگر گازها (مانند CO2) را از خود عبور دهند. در عين حال برخي از آنها در برابر ميکروارگانيسم ها به عنوان سد عمل مي کنند و مانع نفوذ آنها از محيط به سطح زخم مي شوند. اين قبيل زخم بندها داراي خاصيت تسکين دهنده هستند و تا حدودي درد زخم و آسيب ها را از بين مي برند
 


بعلاوه استحکام مناسب اين نوع زخم بند، باعث مي شود که به سطح زخم نچسبد (برعکس اکثر زخم بندها که اين مشکل را دارند). ويژگي ديگر اين چسبها کاهش درد و تورم و خاصيت خنک کنندگي سطح زخم است که در سوختگي ها عامل مهمي به حساب مي آيد. در عين حال ، قابليت آزاد شدن داروي ميکروبي ، از بارزترين مشخصه هاي اين نوع زخم بند است.

نحوه آزاد شدن دارو در اين زخم بندها چگونه است؟
با توجه به سيستم طراحي شده در اين زخم بند، پس از عفوني شدن و ورود عفونت به درون شبکه آن فعل و انفعالات ايجاد شده در آن باعث شکست حسگر بيولوژيکي مي شود و داروي آنتي بيوتيک متصل به اين حسگر پس از شکست حسگر بيولوژيکي ، درون زخم آزاد مي شود.

,b>اين چسبها، نياز به تعويض مکرر دارند؟
اين چسبها طبق تستهاي انجام شده ، پس از 24 تا 48 ساعت بايد تعويض شوند.

از چه ذرات نانويي در آنها استفاده مي شود و چرا؟
از ذرات خاک رس ، به دليل لايه اي بودن اين ذرات که منجر به ايجاد سدي در برابر آزاد شدن سريع دارو مي شود، استفاده شده است.

آيا اين نوع زخم بندها نمونه ديگري هم دارند؟
خير، زخم بند هوشمند ديگري از اين نوع وجود ندارد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.48942s, 18q